Germanin.pl - Forum języka niemieckiego
Kontakt | FORUM | Mapa strony
Błąd na stronie?
Napisz!
 
Pobierz plik PDF

Alfabet niemiecki

Das deutsche Alfabet

Alfabet niemiecki jest odmianą alfabetu łacińskiego i składa się z 30 liter. Oprócz 26 liter klasycznych zawiera również przegłosy (Umlaute) ä, ö, ü oraz występującą tylko w alfabecie języka niemieckiego literę ß (Es-Zett lub scharfes S). Litery te możemy zapisać za pomocą odpowiednich dwuznaków (zapis używany często w niemieckich krzyżówkach lub przez obcokrajowców nie posiadających niemieckiej czcionki):

  • ä jako ae
  • ö jako oe
  • ü jako ue
  • ß jako ss

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż litera Es-Zett nie jest stosowana w Szwajcarii i Lichtensteinie. W krajach tych litera ß została zastąpiona przez dwuznak ss.

Wymowę poszczególnych liter można ćwiczyć za pomocą niemieckiej piosenki "Das deutsche Alphabet". Poniżej przedstawiono 26 liter klasycznych wraz z ich wymową.

A B C D E F G
a be tse de e ef ge
H I J K L M N
ha i jot ka el em en
O P Q R S T U
o pe ku er es te u
V W X Y Z
fau we iks üpsilon tset