Lexikalischer Kalender – 22.01.2016

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

aus allen Nähten platzen – pękać w szwach

Es kamen so viele Menschen, dass der Aufenthaltsraum in unserem Dorfklub aus allen Nähten platzte.

Przyszło tak wielu ludzi, że świetlica w naszym klubie wiejskim pękała w szwach.

 

 

der Rüpel, -s, - – cham, gbur

DUDEN: männliche Person, die ungehobelt und grob ist, die sich schlecht, ungezogen benimmt, deren Betragen andere empört

Weißt du, Emma, der Erwin ist ein so ungehobelter Rüpel, dass er mich gleich im Straßengraben am Kartoffelfeld nahm.

Wiesz Emmo, Erwin jest tak nieokrzesanym chamem, że wziął mnie od razu w rowie przy kartoflisku.

 

 

sich davon|scheren (er schert sich davon – scherte sich davon – hat sich davongeschert) – wynosić się/zrywać się (skądś); Synonym: abhauen – er haut ab – haute ab – ist abgehauen

Scher dich davon! Siehst du nicht, dass du ihn störst?

Zrywaj się stąd! Nie widzisz, że mu przeszkadzasz?

 

 

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – zweites Jahr. Wersja wzbogacona przez redakcję Germanin.pl o niemieckojęzyczne synonimy i objaśnienia haseł według słownika Duden Online-Wörterbuch.

 


O autorach

Opublikowano: 22.01.2016