Lexikalischer Kalender – 23.01.2016

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

unterscheiden (er unterscheidet – unterschied – hat unterschieden) – 1. odróżniać; 2. rozróżniać

DUDEN: einen Unterschied machen

Theoretisch unterscheiden die Mathematiker in erster Linie zwischen natürlichen, gebrochenen (also rationalen), irrationalen und reellen Zahlen, doch für Durchschnittsmenschen heißt das alles einfach Zahlen und es ist gut so, wie es ist.

Teoretycznie matematycy rozróżniają przede wszystkim między liczbami naturalnymi, ułamkowymi (czyli wymiernymi), niewymiernymi oraz rzeczywistymi, jednak dla przeciętnych ludzi są to po prostu liczby i jest dobrze tak, jak jest.

 

 

die Ausgehuniform, -, -en – mundur galowy

DUDEN: Uniform, die für den Ausgang und den Urlaub bestimmt ist

Herr Hauptmann sagt, dass du gleich eine neue Ausgehuniform bekommen wirst. Gib mir deine Schuhgröße, deinen Taillenumfang, deine Ober- und Kragenweite an! Und eins noch: Was ist deine Körpergröße?

Pan kapitan mówi, że dostaniesz zaraz nowy mundur wyjściowy. Podaj mi swój rozmiar buta, obwód pasa, obwód piersi i numer kołnierzyka. I jeszcze jedno: ile masz wzrostu?

 

 

die Erkältung, -, -en – przeziębienie

DUDEN: Erkrankung der Atemwege; Katarrh

Da sie ohne Mütze und Schal war, musste sie sich einfach eine böse Erkältung einfangen.

Ponieważ była bez czapki i szalika, to musiała po prostu złapać paskudne przeziębienie.

 

 

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – zweites Jahr. Wersja wzbogacona przez redakcję Germanin.pl o niemieckojęzyczne synonimy i objaśnienia haseł według słownika Duden Online-Wörterbuch.

 


O autorach

Opublikowano: 23.01.2016
Artykuły w tej kategorii

Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Goethe-Zertifikat B2 - Sprechen: Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Czytaj więcej

Goethe-Zertifikat B2: Egzamin ustny

Część ustna egzaminu Goethe-Zertifikat B2 składa się z dwóch części i trwa około 15 minut.

Czytaj więcej

Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej