Lexikalischer Kalender – 24.01.2016

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

der Schrumpfschlauch, -(e)s, ...schläuche – koszulka termokurczliwa, tzw. termokurczka

DUDEN: Kunststoffschlauch

Da ich weder richtige Klemmen noch passende Schrumpfschläuche zur Hand hatte, lötete ich einfach die beiden Drähte zusammen und umwickelte das behelfsmäßig mit Isolierband.

Ponieważ nie miałem pod ręką ani właściwych zacisków, ani pasujących koszulek termokurczliwych, to po prostu zlutowałem oba te druty ze sobą i prowizorycznie owinąłem to taśmą izolacyjną.

 

 

sich hin|knien (er kniet sich hin – kniete sich hin – hat sich hingekniet) – (u)klęknąć

DUDEN: sich an eine bestimmte Stelle knien; niederknien

Der Werwolf kniete sich hin und trank hastig aus dem Bach.

Wilkołak uklęknął i pił łapczywie ze strumienia.

 

 

jemanden windelweich schlagen (er schlägt – schlug – hat geschlagen) – zbić kogoś na kwaśne jabłko

DUDEN: jemanden windelweich prügeln, hauen

Als Jochen anfing, sich mit Lumpen einzulassen, schlug ihn der Vater windelweich und sagte, dass er aus ihm Hackfleisch machen wird, wenn sich das nur noch einmal wiederholen sollte.

Kiedy Jochen zaczął zadawać się z łobuzami, ojciec zbił go na kwaśne jabłko i powiedział, że zrobi z niego marmoladę, jeżeli miałoby się to powtórzyć choć jeden raz.

 

 

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – zweites Jahr. Wersja wzbogacona przez redakcję Germanin.pl o niemieckojęzyczne synonimy i objaśnienia haseł według słownika Duden Online-Wörterbuch.

 


O autorach

Opublikowano: 24.01.2016