Biuro

Słownik zawiera ponad 250 kategorii tematycznych. Kliknij tutaj, aby poznać wszystkie pozostałe kategorie.

 

 

biurko - Schreibtisch m
biuro - Büro n
centrala przetwarzenia danych - Datenzentrale f
centralka telefoniczna - Telefonzentrale f
dyktować - diktieren
firma - Firma f
gabinet szefa - Chefzimmer n
godziny urzędowe - Bürostunden f
goniec biurowy - Bürobote m
iść do biura - ins Büro gehen
pisać korespondencje biurową - Geschäftsbriefe schreiben
połączyć rozmowę telefoniczną - ein Telefongespräch vermitteln
pracować w biurze - im Büro arbeiten
przepis - Vorschrift f
sejf - Geldschrank m
uporządkować papiery - den Papierkram in Ordnung bringen
uzasadnić podanie - ein Gesuch befürworten
wyznaczyć termin - einen Termin festsetzen
załączyć - beilegen
zwoływać konferencję - eine Konferenz einberufen

 


O autorach

Opublikowano: 25.01.2016

Bartosz Narożny
Redaktor naczelny


Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej

Perfekt z "haben" czy "sein"

Tworzenie czasu Perfekt wymaga wyboru odpowiedniego czasownika posiłkowego: "haben" lub "sein". Użycie zależy od rodzaju czasownika i jego znaczenia. W tym artykule wyjaśniamy zasady stosowania "haben" i "sein" oraz podajemy przykłady, aby ułatwić naukę.

Czytaj więcej

Perfekt. Aufgabe 1.

Ćwiczenie pisemne polegające na uzupełnieniu brakujących czasowników w czasie Perfekt.

Czytaj więcej