Chemia

Słownik zawiera ponad 250 kategorii tematycznych. Kliknij tutaj, aby poznać wszystkie pozostałe kategorie.

 

 

aceton - Azeton n
acetylen - Azetylen n
addycja elektrofilowa - Elektrophile Addition f
adsorpcja - Adsorption f
aktyn - Actinium n
aldehyd - Aldehyd n
aldehyd mrówkowy - Formaldehyd n
aldehyd octowy - Azetaldehyd n
alkaliczność - Alkalität f
alkaliczny - alkalisch/basisch
alkohol - Alkohol m
alkohol etylowy - Äthlalkohol m
alkohol metylowy - Methylalkohol m
alotropia - Allotropie f
ameryk - Americium n
aminokwas - Aminokarbonsäure / die Aminosäure f
analiza miareczkowa - Titrieranalyse f
analiza miareczkowa - Maßanalyse f
antymateria - Antimaterie f
antymon - Antimon n
argon - Argon n
arsen - Arsen n
arszenik - Arsenik n
astat - Astat n
atom - Atom n
atom wzbudzony - angeregte Atom n
atomistyczna teoria Daltona - Daltonische Atomtheorie
atomowy - atomar
azot - Stickstoff m
azotan - Nitrat n
azotek - Nitrid n
azydek - Azid n
azydek ołowiu - Bleiazid n
bagietka - Glasstab m
bar - Barium n
benzen - Benzen n
benzol - Benzol n
beryl - Berylium n
bezwodnik - Anhydrid n
biureta - Bürette f
bizmut - Bismut/Wismut/ Wismuth n
bor - Bor n
brom - Brom n
bromowodór - Bromwasserstoff m
butan - Butan n
cer - Cer n
cez - Cäsium n
chlor - Chlor n
chrom - Chrom n
chromian - Chromat n
ciecz - Flüssigkeit f
ciężar atomowy - Atomgewicht n
cukier - Zucker m
cukry proste - Einfachzucker
cyjanek - Zyanid n
cyjanek potasu - Kaliumzyanid n
cyjanowodór - Zyanwasserstoff m
cylinder - Zylinder m
cyna - Zinn n
cyrkon - Zirkonium n
czas połowicznego rozpadu - Halbwertszeit f
cząsteczka - Molekül n
dimer - Dimer n
donor protonów - Dysprotid n
donor protonów - Protonenspender m
donor protonów - Protonengeber m
donor protonów - Protonendonor m
donor protonów - Protonendonator m
dubnium - Dubnium n
dwutlenek węgla - Kohlenstoffdioxid n
dysocjacja - Dissoziation f
egzotermiczny - exotherm
einstein - Einsteinium n
elektrolit - Elektrolyt n
elektron - Elektron n
elektron walencyjny - Valenzelektron n
elektron wiążący - Bindeelektron n
elektroujemność - Die Elektronegativität
erb - Erbium n
ester - Ester m
estery - pl. Ester
estryfikacja - Veresterung / Esterbildung/Esterkondensation f
etan - Äthan n
etanol - Äthanol n
eter - Äther m
etylobenzen - Ethylbenzol n
europ - Europium n
fosfor - Phosphor n
fosforan - Phosphat n
fosforan żelaza - Eisenphosphat n
fosgen - Phosgen n
frans - Francium n
freon - Freon n
gal - Galium n
gaz - Gas n
gaz obojętny - inertes Gas
gaz ziemny - Erdgas n
german - Germanium n
glin - Aluminium n
glutaminian sodu - Mononatriumglutamat n
grafit - Graphit n
grupa hydroksylowa - Hydroxylgruppe f
grupa karboksylowa - Carboxylgruppe f
hafn - Hafnium n
hel - Helium n
hydroliza - Hydrolyse f
ind - Indium n
iryd - Irydium n
jądro atomowe - Atomkern m
jod - Iod n
kadm - Kadmium n
kauczuk - Kautschuk m
kobalt - Kobalt (Cobalt) n
kolba - Kolbe f
kolba miarowa - Messkolbe f
krypton - Krypton n
krzem - Silizium n
ksenon - Xenon n
kwas acetylosalicylowy - Acetylosalicsäure f
kwas benzoesowy - Benzoesäure f
kwas borowy - Borsäure f
kwas chlorowodorowy - Chlorwasserstoffsäure f
kwas chlorowy - Chlorsäure f
kwas cynamonowy - Zimtsäure f
kwas cytrynowy - Citronensäure f
kwas glutaminowy - Glutaminsäure f
kwas jabłkowy - Äpfelsäure f
kwas jodowodorowy - Iodwasserstoffsäure f
kwas karbosylowy - Carbonsäure f
kwas masłowy - Buttersäure f
kwas mlekowy - Milchsäure f
kwas moczowy (2,6,8-trihydroksypuryna) - Harnsäure (Purin-2,6,8-triol) f
kwas mrówkowy - Ameisensäure f
kwas octowy - Essigsäure f
kwas palmitynowy - Palmitinsäure f
kwas siarkowy (IV) - Dihydrogensulfit/ die schweflige Säure n
kwas siarkowy (VI) - Dihydrogensulfat/die Schwefelsäure n
kwas szczawiowy - Oxalsäure f
kwas węglowy - Kohlensäure f
lantan - Lanthan n
liczba pożądkowa - Ordnungszahl f
lit - Lithium n
lutet - Lutetium n
magnez - Magnesium n
mangan - Mangan n
masa atomowa - Atommasse f
materia - Materie f
meitner - Meitnerium n
metaliczny - metallisch
miedź - Kupfer n
molibden - Molybdän n
nadtlenek wodoru - Wasserstoff-peroxid n
neon - Neon n
nikiel - Nickel n
ołów - Blei n
oranż metylowy - Methylorange n
orbital wiążący - bindendes Molekülorbital
osad - Absatz m
osm - Osmium n
ozon - Ozon n
ozonoliza - Ozonolyse f
pierwiastek chemiczny - chemisches Element
platyna - Platin n
polimaer - Polymer n
polimeryzacja - Polymerisation f
polon - Polonium n
potas - Kalium n
probówka - Reagenzglas n
produkt pośredni - Zwischenprodukt n
rad - Radium n
radon - Radon n
reakcja egzotermiczna - exotherme Reaktion
reakcja endotermiczna - endotherme Reaktion
reakcja łańcuchowa - Kettenreaktion f
reakcja redoks - Redoxreaktion f
redukcja - Reduktion f
rotwór - Lösung f
roztwór buforowy - Pufferlösung f
roztwór właściwy - echte Lösung f
równanie Nernsta - Nernst-Gleichung f
rtęć - Quecksilber n
rubid - Rubidium n
selen - Selen n
siarczan(VI) żelaza (II) - Eisensulfat n
siarczan(VI) żelaza (II) uwodniony / melanteryt - Eisenvitriol m
siarka - Schwefel n
siarkowodór - Schwefelwasserstoff m
skala Paulinga - Pauling-Skala f
soda - Soda n
soda kaustyczna - Ätznatron n
soda oczyszczona - Natron n
sód - Natrium n
srebro - Silber n
stała ebulioskopowa - ebullioskopische Konstante
stężenie roztworu - Lösungsstärke
stężęnie - Konzentration f
stężony - konzentriert
stopień utlenienia - Die Oxidationszahl
stront - Strontium n
substancja czynna - Wirkstoff m
tal - Tallium n
tal - Tallium n
tellur - Tellur n
tlen - Sauerstoff n
tlenek azotu - Stickoxyd n
tlenek wapnia - Kalziumoxid n
tlenek węgla (czad) - Kohlenstoffmonoxid n
tryt - Tritium n
tytan - Titan n
układ okresowy pierwiastków - Periodensystem der Elemente
ununtrium - Ununtrium n
uran - Uran n
utlenianie - Oxidation f
wapń - Kalzium n
węgiel - Kohle f
węgiel (pierwiastek) - Kohlenstoff m
węgiel aktywny - Aktivkohle f
wiązanie - Bindung f
wiązanie atomowe - Atombindung f
wiązanie jonowe - Ionenbindung f
wiązanie peptydowe - Peptidbindung f
wiązanie podwójne - Doppelverbindung f
wiązanie podwójne - Doppelbindung f
wiązanie wodorowe - Wasserstoffbrücke f
wiązanie wodorowe - Wasserstoffbindung f
woda - Wasser n
woda destylowana - destillierte Wasser n
woda królewska - Königswasser n
wodorotlenek - Hydroxid n
wodorotlenek sodu - Natriumhydroxid n
wodorotlenek wapnia - Kalziumhydroxid n
wodorotlenek żelaza (III) - Eisenhydroxyd n
wodór - Wasserstoff m
wofram - Wolfram n
zlewka - Becherglas n
zmieszać - vermischen
zobojętnić - neutralisieren
zol - Sol n
żywica - Harz n

 


O autorach

Opublikowano: 25.01.2016

Bartosz Narożny
Redaktor naczelny


Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Goethe-Zertifikat B2 - Sprechen: Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Czytaj więcej

Goethe-Zertifikat B2: Egzamin ustny

Część ustna egzaminu Goethe-Zertifikat B2 składa się z dwóch części i trwa około 15 minut.

Czytaj więcej

Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej