Fizyka

Słownik zawiera ponad 250 kategorii tematycznych. Kliknij tutaj, aby poznać wszystkie pozostałe kategorie.

 

 

amplituda - Amplitude f
anihilacja - Annihilation f
anihilować - annihilieren
badanie materiałów - Werkstoffprüfung
ciało stałe - Festkörper m
ciekły - flüssig
ciśnienie - Druck m
ciśnienie hydrostatyczne - Schweredruck m
ciśnienie powietrza - Luftdruck m
częstotliwość - Frequenz f
dualizm korpuskularno-falowy - Welle-Teilchen-Dualismus
dyfuzja - Diffusion f
efekt Dopplera - Doppler-Effekt
energia - Energie f
fala - Welle f
fala odbita - reflektierte Welle f
fala stojąca - stehende Welle f
fale długie - pl. Langwellen
fale dźwiękowe - pl. Tonwellen
fale krótkie - pl. Kurzwellen
fale ultrakrótkie - pl. Ultrakurzenwellen
fizyka - Physik f
fizyka jądrowa - Kernphysik f
foton - Photon / der Lichtquant n
gazowy - gasförmig
gęstość - Dichte f
głębokość - Tiefe f
grawitacja - Gravitation f
izolator - Isolator m
kratka, siatka - Gitter n
kryształ - Kristall m
krzepnąć - erstarren
kwant - Quant n
kwark - Quark n
manometr - Manometer n
materia - Materie f
materiał, tworzywo - Werkstoff m
mechanika - Mechanik f
metalowa puszka - Metalldose f
moduł Younga - Elastizitätsmodul m
naczynia połączone - verbundenen Gefäße f
nadciśnienie - Überdruck m
naprężenie normalne - Nomalspannung f
odkształcić - verformen
optyka - Optik f
oziębić - abkühlen
para - Dampf m
paradoks hydrostatyczny - hydrostatische Paradoxon n
parować - verdampfen
podciśnienie - Unterdruck m
pole grawitacyjne - Gravitationsfeld n
pole magnetyczne - Magnetfeld n
pomost podnoszący - Hebebühne f
postać - Gestalt f
powieszchnia ograniczająca - Begrenzungsfläche f
Prawo Ampère'a - Das Durchflutungsgesetz / Ampèresches Gesetz
próba wytrzymałości - Zerreißprobe f
próżnia - Vakuum n
przedłużenie - Verlängerung f
przeprowadzić - überführen
przewodnik - Leiter m
przewód gumowy - Schlauchleitung f
radioaktywny - radioaktiv
resublimować - resublimieren
sieć krystaliczna - Kristallgitter n
siła adhezji - Adhäsionskraft f
siła kohezji - Kohäsionskraft f
siła przyciągania - Anziehungskraft f
siła wyporu - Auftriebskraft f
skraplać - kondensieren
słup cieczy - Flüssigkeitssäule f
sprężystość - Elastizität f
sprężystość objętości - Volumenelastizität f
stały - fest
stan skupienia - Aggregatzustand m
strata - Verlust m
sublimować - sublimieren
szklana skrzykawka - Glasspritze f
temperatura topnienia - Schmelztemperatur f
temperatura wrzenia - Siedetemperatur f
tłok - Kolben m
topnieć - schmelzen
ustąpić komuś z drogi - ausweichen
wektor - Vektor m
widmo - Spektrum n
woltomierz - Voltmeter n
wrzeć - sieden
wydłużenie względne - relative Längenänderung f
wykonanie - Herstellung f
wypór - Auftrieb m
wyprzeć - verdrängen
wytworzyć - erzeugen
zakres sprężystości - Elastizitätsbereich m
zamknąć się - einsperren (sich)
zanużać - untertauchen
zbiornik - Behälter m
zmiana stanu skupienia - Aggregatzustandsänderung f
zwojnica - Spule f

 


O autorach

Opublikowano: 25.01.2016

Bartosz Narożny
Redaktor naczelny


Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej

Perfekt z "haben" czy "sein"

Tworzenie czasu Perfekt wymaga wyboru odpowiedniego czasownika posiłkowego: "haben" lub "sein". Użycie zależy od rodzaju czasownika i jego znaczenia. W tym artykule wyjaśniamy zasady stosowania "haben" i "sein" oraz podajemy przykłady, aby ułatwić naukę.

Czytaj więcej

Perfekt. Aufgabe 1.

Ćwiczenie pisemne polegające na uzupełnieniu brakujących czasowników w czasie Perfekt.

Czytaj więcej