Fotografia

Słownik zawiera ponad 250 kategorii tematycznych. Kliknij tutaj, aby poznać wszystkie pozostałe kategorie.

 

 

cyknąć zdjęcie - ein Foto knipsen
czarno-biała klisza - Schwarz-Weiß-Film m
czuły film - ein empfindlicher Film
dać film do wywołania - den Film entwickeln lassen
fotogeniczny - fotogen
klisza - Film m
kolorowe zdjęcie - Farbfoto n
odbitka - Abzug m
pozować do zdjęcia - beim Fotographieren eine entsprechende Pose einnehmen
prześwietlony - überbelichtet
robić odbitki - Abzüge machen
samowyzwalacz - Selbstauslöser m
tło - Hintergrund m
wywolać kliszę - den Film entwickeln
wyzwalacz - Auslöser m
zdjęcie - Foto n
zdjęcie pod światło - Gegenlichtaufnahme f
zdjęcie poruszone - eine verwackelte Aufnahme
zdjęcie rodzinne - Familienbild n
zrobić powiększenie zdjęcia - von einem Foto eine Vergrößerung machen

 


O autorach

Opublikowano: 25.01.2016

Bartosz Narożny
Redaktor naczelny


Perfekt. Aufgabe 1.

Ćwiczenie pisemne polegające na uzupełnieniu brakujących czasowników w czasie Perfekt.

Czytaj więcej

Lexikalischer Kalender – 12.03.2019

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

Czytaj więcej

Lexikalischer Kalender – 10.03.2019

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

Czytaj więcej