Geografia

Słownik zawiera ponad 250 kategorii tematycznych. Kliknij tutaj, aby poznać wszystkie pozostałe kategorie.

 

 

aglomeracja - Agglomeration f
akwen - Gewässer n
amplituda - Amplitude f
archipelag - Archipel m
atlas - Atlas m
atmosfera - Atmosphäre f
biegun - Pol m
biegun południowy - Südpol m
biegun północny - Nordpol m
brzeg - Ufer n
burza - Sturm m
chmura - Wolke f
cieśnina - Enge f
długość geograficzna - geographische Länge f
dolina - Tal n
dopływ - Nebenfluss m
dziura ozonowa - Ozonloch n
eksplozja demograficzna - Bevölkerungsexplosion f
emigracja - Auswanderung f
emigrant - Auswanderer m
erupcja - Eruption f
geografia - Geographie f
geograficzny - geographisch
gęstość zaludnienia - Bevölkerungsdichte f
góry - Gebirge n
granica - Grenze f
graniczyć z - grenzen an
huragan - Wirbelsturm m
huragan - Hurrikan m
imigracja - Einwanderung f
imigrant - Einwanderer m
jezioro - See m
kamień - Stein m
kanał - Kanal m
kanał śródlądowy - Mittelandkanal m
klimat - Klima n
kontynent - Festland n
kraj - Land n
krajobraz - Landschaft f
krater - Krater m
las - Wald m
las iglasty - Nadelwald m
las mieszany - Mischwald m
las niskopienny - Niederwald m
las wysokopienny - Hochwald m
lawa - Lava f
lawina - Lawine f
litosfera - Lithosphäre f
mapa - Landkarte f
monsun - Monsun m
morena - Moräne f
morena denna - Grundmoräne f
morze - See f
morze - Meer n
nad poziomem morza - über dem Meeresspiegel
nizina - Flachland n
pasat - Passat m
piasek - Sand m
piramida wiekowa - Alterspyramide f
piramida wiekowa - Bevölkerungspyramide
południk - Mittagskreis m
południowy - südlich
potok - Bach m
powierzchnia - Fläche f
powierzchnia morza - Seespiegel m
północny - nördlich
półwysep - Halbinsel f
preria - Prärie f
przylądek - Kap n
przyrost - Wachstum n
pustynia - Wüste f
równik - Äquator m
równikowy - äquatorial
równina - Ebene f
równoleżnik - Parallerkreis m
sawanna - Savanne f
skała - Felsen m
staw - Teich m
step - Steppe f
stolica - Haupstadt f
stratosfera - Stratosphäre f
strefa - Zone f
strumień - Bach m
susza - Dürre f
szerokość geograficzna - geographische Breite f
sztorm - Sturm m
średnia długość życia - Lebenserwartung f
tajfun - Taifun m
tajga - Taiga f
tereny wulkaniczne - vulkanische Gebiete
tornado - Tornado m
tornado nadciąga - ein Tornado zieht heran
trzęsienie ziemi - Erdbeben n
tundra - Tundra f
ujście rzeki - Flussmündung f
wegetacja - Vegetation f
wiatr - Wind m
wilgotność - Feuchtigkeit f
woda - Wasser n
wodospad - Wasserfall m
wschodni - östlich
wskaźnik urodzeń - Geburtenrate f
wskaźnik zgonów - Sterberate f
wulkan - Vulkan m
wybrzeże - Küste f
wydma - Düne f
wydma piaszczysta - Sanddüne f
wyspa - Insel f
wyżyna - Hochland n
zachmurzenie - Bewölkung f
zachmurzony - bewölkt
zachodni - westlich
zalesienie - Bewaldung f
zatoka - Bucht f
ziemia - Erde f
zjawisko przyrodnicze - Naturerscheinung f
zwrotnik - Wendekreis m
źródło - Quelle f

 


O autorach

Opublikowano: 25.01.2016

Bartosz Narożny
Redaktor naczelny


Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej

Perfekt z "haben" czy "sein"

Tworzenie czasu Perfekt wymaga wyboru odpowiedniego czasownika posiłkowego: "haben" lub "sein". Użycie zależy od rodzaju czasownika i jego znaczenia. W tym artykule wyjaśniamy zasady stosowania "haben" i "sein" oraz podajemy przykłady, aby ułatwić naukę.

Czytaj więcej

Perfekt. Aufgabe 1.

Ćwiczenie pisemne polegające na uzupełnieniu brakujących czasowników w czasie Perfekt.

Czytaj więcej