Lexikalischer Kalender – 25.01.2016

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

ohne Punkt und Komma – bez przerwy, jak nakręcony (np. mówić, gadać)

DUDEN: ohne Pause zwischen den Wörtern sprechen; schnell reden

Es ist mir aufgefallen, dass dein Sohn eigentlich ohne Punkt und Komma redet.

Zwróciło to moją uwagę, że twój syn właściwie gada jak nakręcony.

 

 

jemanden/etwas ab|geben (er gibt ab – gab ab – hat abgegeben) – być dobrym materiałem na kogoś/coś, nadawać się na kogoś/coś

DUDEN: jemanden darstellen, als jemand, etwas figurieren

Mir gefällt deine Menschenkenntnis und (das,) wie du mit Kindern umgehst, darum glaube ich, du hättest einen guten Lehrer abgegeben.

Podoba mi się to, jak znasz się na ludziach oraz to, jak obchodzisz się z dziećmi, dlatego sądzę, że byłbyś dobrym materiałem na nauczyciela.

 

 

sich etwas zusammen|klauben (er klaubt sich etwas zusammen – klaubte sich etwas zusammen – hat sich etwas zusammengeklaubt) – pozbierać/poskładać sobie coś z czegoś/w głowie itp.

DUDEN: aufsammeln

Wie man die ballistischen Koordinaten für den Raketenangriff auf das EU-Parlamentsgebäude in Brüssel berechnet, hat sich Ahmed aus seinem fragmentarischen Schulwissen zusammenklauben müssen, doch allein das hat gereicht, um fast 1000 Menschen ins Jenseits zu befördern.

Ahmed musiał posiłkować się swoją fragmentaryczną wiedzą wyniesioną ze szkoły, aby obliczyć współrzędne balistyczne ataku rakietowego na budynek parlamentu UE w Brukseli, jednak już samo to wystarczyło, aby prawie 1000 ludzi przeniosło się na tamten świat.

 

 

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – zweites Jahr. Wersja wzbogacona przez redakcję Germanin.pl o niemieckojęzyczne synonimy i objaśnienia haseł według słownika Duden Online-Wörterbuch.

 


O autorach

Opublikowano: 25.01.2016
Artykuły w tej kategorii

Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Goethe-Zertifikat B2 - Sprechen: Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Czytaj więcej

Goethe-Zertifikat B2: Egzamin ustny

Część ustna egzaminu Goethe-Zertifikat B2 składa się z dwóch części i trwa około 15 minut.

Czytaj więcej

Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej