Lexikalischer Kalender – 26.01.2016

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

sich auf den Weg machen (er macht – machte – hat gemacht) – (wy)ruszać w drogę

DUDEN: aufbrechen

Er schnürte seinen Rucksack zu, schulterte ihn und machte sich unverzüglich auf den Weg.

Zawiązał swój plecak, zarzucił do na ramię i niezwłocznie wyruszył w drogę.

 

 

betragen (er beträgt – betrug hat betragen) – wynosić (np. wartość liczbowa/kwotowa itp.)

DUDEN: eine bestimmte Summe, Höhe, ein bestimmtes Maß erreichen, sich belaufen auf; ausmachen

Wenn man sich ernsthafter mit Trigonometrie befassen möchte, darf man keinesfalls vergessen, dass die Winkelsumme in einem Dreieck immer 180 Grad beträgt und die Basiswinkel von gleichschenkligen Dreiecken gleich groß sind.

Jeżeli chciałoby się poważniej zajmować trygonometrią, (to) nie wolno w żadnym razie zapominać, że suma kątów trójkąta wynosi zawsze 180 stopni i kąty przy podstawie trójkąta równoramiennego są sobie równe.

 

 

schmauchen (er schmaucht – schmauchte – hat geschmaucht) – 1. ćmić, kurzyć, dymić; 2. pykać (np. fajkę)

DUDEN: mit Genuss rauchen

Oft saß unser Großvater abends am Kamin, schmauchte seine Pfeife, die er noch vom Großadmiral geschenkt bekam, und erzählte von den fesselnden Abenteuern seines U-Bootes im Krieg.

Nasz dziadek często siadywał wieczorami przy kominku, pykał swoją fajkę, którą dostał w prezencie jeszcze od Wielkiego Admirała, i opowiadał nam o fascynujących przygodach swojej łodzi podwodnej w czasie wojny.

 

 

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – zweites Jahr. Wersja wzbogacona przez redakcję Germanin.pl o niemieckojęzyczne synonimy i objaśnienia haseł według słownika Duden Online-Wörterbuch.

 


O autorach

Opublikowano: 26.01.2016