Historia

Słownik zawiera ponad 250 kategorii tematycznych. Kliknij tutaj, aby poznać wszystkie pozostałe kategorie.

 

 

3-członowy handel w okresie kolonializmu - Dreieckshandel m
95 Tez Marcina Lutra - 95 Thesen von Martin Luther f
abdykować - abdanken
absolutyzm - Absolutismus m
akt o supremacji w 1534 r. - Suprematsakte von 1534 f
amerykańska wojna o niepodległość - amerikanische Unabhängigkeitskrieg f
anarchia - Anarchie f
antyczna Grecja - antikes Griechenland
apostoł - Apostel m
arcybiskup - Erzbischof m
Armia Czerwona - Rote Armee f
arsenał - Arsenal n
badacz historii - Geschichtsforscher m
badanie historii - Geschichtsforschung f
barbarzyńca - Barbar m
bezkrólewie - Zwischenregierung f
Biblia - Bibel f
Bitwa Narodów pod Lipskiem - Völkerschlacht bei Leipzig f
Bliski Wschód - Nahost m
błazen - Spaßmacher m
błazen - Hofnarr m
brać udział w turniejach - an Turnieren teilnehmen
brać udział w wyprawach krzyżowych - an Kreuzzügen teilnehmen
braterstwo - Brüderlichkeit f
bronić zamku - Burg verteidigen f
budowa administracji państwowej - Aufbau der Verwaltung m
budowa piramid - Pyramidenbau m
buntownik - Aufrüher m
burżuazja - Bourgoeisie f
byc przykrytym masami lodu - von Eismassen bedeckt sein
być czczonym - verehrt werden
być prześladowanym przez Kościół - von der Kirche verfolgt werden
być przetrzebionym przez dżumę - von der Pest entvölkert werden
być uzbrojonym aż po zęby - bis an die Zähne bewaffnet sein
być uzbrojonym w miecz - mit einem Schwert bewaffnet sein
car - Zar m
cep - Dreschflegel m
cesarstwo - Kaisertum n
cesarz - Kaiser m
chrześcijaństwo - Christentum n
cieplejszy okres - wärmere Periode f
cierpieć głód - unter einen Hungersnot leiden
cło - Zoll m
cywilizacja - Zivilisation f
cywilizacja - Kultur f
czas siewu - Saatzeit f
Czechy (dawniej) - Böhmen n
człowiek pierwotny - Urmensch m
człowiek z ludu - ein Mann aus dem Volk
czynsz gruntowy - Grundzins m
dama dworu - Hofdame f
Deklaracja Niepodległości - Unabhängigkeitserklärung f
dworzanie - Hofgesellschaft f
dworzanin - Höfling m
dwór - Hof m
dwór cesarski - kaiserliche Hof m
dwór królewski - königliche Hof m
dyktator - Diktator m
dynastia - Haus n
Egipt - Ägypten n
eksportować - ausführen
epoka brązu - Bronzezeit f
epoka kamienia - Steinzeit f
epoka w historii - Geschichtsepoche f
epoka żelaza - Eisenzeit f
era lodowcowa - Eiszeit f
faraon - Pharao m
feudalizm - Feudalismus m
francuski cesarz - französische Kaiser m
Fryderyk II - Friedrich II. (der zweite)
Germanie - Germanen f
Grecja - Griechenland n
Grek - Grieche m
gromadzić się na placu rynkowym - sich auf dem Marktplatz versammeln
grób faraona - Pharaonengrab n
handel morski - Seehandel m
handel niewolnikami - Sklavenhandel m
handlować - Handel treiben
hełm - Helm m
historia - Geschichte f
historyk - Geschichtswissenschaftler m
hiszpańska wojna domowa - Spanische Bürgerkrieg m
hugenota - Hugenotte m
I wojna światowa - Erste Weltkrieg m
II wojna światowa - Zweite Weltkrieg m
Imperium Brytyjskie - Britische Weltreich n
importować - einführen
inflacja - Inflation f
Inflanty - Livland n
jabłko królewskie - Reichsapfel m
jakobin - Jakobiner m
jaskinia - Höhle f
kampanie napoleońskie - Napoleons Feldzüge
kapitulacja - Kapitulation f
kapłan - Priester m
kat - Henker m
kazać budować pałace - Paläste bauen lassen
kolonizować - kolonisieren
kołczuga - Kettenhemd n
Konfederacja - Konföderation f
kongregacja kościelna - Kirchenversammlung f
kongres wiedeński - Wiener Kongress m
koniec wojny 30-letniej - Ende des Dreißigjährigen Krieges n
koniec zimnej wojny - Ende des Kalten Krieges n
kontrrewolucja - Gegenrevolution f
korona - Krone f
koronacja - Krönung f
koronować na cesarza - zum Kaiser krönen
kosa - Sense f
kościelny ruch odnowy - kirchliche Erneuerungsbewegung
kościół niezależny od papieża - vom Papst unabhängige Kirche f
Kościół katolicki - römische Kirche f
kraje zachodnie - Abendland n
król - König m
król elekcyjny - gewählte König m
ksiądz - Priester m
książę elektor - Kurfürst m
księstwo - Herzogtum n
kuć broń z żelaza - Waffen aus Eisen schmieden
kuć ozdoby z brązu - Schmuck aus Bronze schmieden
kult zmarłych - Totenkult m
kultura rzymska - römische Kultur f
kupiec - Kaufmann m
laicy - Laien f
legion - Legion f
lennik - Lehnsmann m
lenno - Lehnsgut n
lennodawca - Lehnsherr m
lepić narzędzia z gliny - Gefäße aus Ton formen
leżeć odłogiem - brach liegen
liczni duchowni - zahlreichen Geistlichen f
list rozgrzeszający - Ablaßbrief m
lud - Volk (nur Sg.) n
lud prosty - einfache Volk n
łup złodziejski - Diebesgut n
łupieżca - Plünderer m
masowa emigracja - massenhafte Auswanderung f
Maur - Maure m
Mezopotamia - Mesopotamien n
mieć przywilej - Privilegien haben / besitzen
mit - Mythos m
mit - Sage f
mitologia - Mythologie f
mitologiczny - mythologisch
młócić - dreschen
młyn wodny - Wassermühle f
młyn zwykły - Windmühle f
mit - Mythos m
mit - Sage f
mitologia - Mythologie f
mitologiczny - mythologisch
młócić - dreschen
młyn wodny - Wassermühle f
młyn zwykły - Windmühle f
mocarstwo kolonialne - Kolonialmacht f
modlić się do bóstw - zu den Göttern beten
monarchia - Monarchie f
monarchia - Alleinherrschaft f
Mowa papieska - Papst-Rede f
msza - Messe f
myśliwy - Jäger m
na przełomie wieku - um die Jahrhundertwende
nadawać szlachectwo - adeln
najsilniejsza flota świata - stärkste Marine der Welt f
napad wojsk niemieckich na Polskę - Überfall der deutschen Truppen auf Polen m
narzędzie kamienne - Steinwerkzeug n
nastepca - Nachfolger m
następca tronu - Kronprinz m
następstwo tronu - Thronfolge f
nauka - Wissenschaft f
nauka - Lehre f
nawoływać do wyprawy krzyżowej - zu einem Kreuzzug aufrufen
nawożenie - Düngung f
nawracać - bekehren
nawracać na wiarę chrześcijańską - zum christlichen Glauben bekehren
nawrócić na chrześcijaństwo - zum Christentum bekehren
nazywać dżumę karą bożą - Pest als Strafe Gottes bezeichnen f
nepotyzm - Nepotismus m
niechrześcijańskie - unchristlich
niepodległość Stanów Zjednoczonych - Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten f
niewierzący - Heiden f
niewolnictwo - Sklaverei f
niewolnictwo - Sklaverei m
niewolnicy - Sklaven f
niewolnik - die Sklave m
niewykształceni księża - Laienpriester f
nocować przy ogniskach - an den Feuerstellen übernachten
nosić ozdoby z kości słoniowej - Schmuck aus Elfenbein tragen
nosić zbroje - eine Rüstung tragen
obiegać zamek - Burg belagern f
objąć tron - den Thron besteigen
objąć władzę - Macht übernehmen f
oblężenie - Belagerung f
obornik - Mist m
obszar - Gebiet n
od niepamiętnych czasów - seit undenklicher Zeit
odkrycie Ameryki - Entdeckung Amerikas f
odkryć miedź - Kupfer entdecken n
odpust - Ablaß m
odwołać naukę - Lehre widerrufen f
oferować ludziom pierwotnym schronienie - den Urmenschen Schutz bieten
okres bezkrólewia 1256-1273 - kaiserlose Zeit 1256-1273 f
okres Restauracji - Zeitalter der Restauration n
opanować obszar Morza Śródziemnego - den Mittelmeerraum beherrschen
opat - Abt m
opłata pobierana przez lennodawcę od wasala - Laudemium n
opłynięcie świata - Weltumsegelung f
opublikować tezy - Thesen veröffentlichen f
osiągnięcia w dziedzinie filozfii - philosophischen Errungenschaften f
osuszać bagna - Sümpfe trocken legen f
ozdabiać jaskinie - Höhlen verzieren f
pakt - Pakt m
pakt pokojowy z Wersalu - Friedensvertrag von Versailles m
panować - herrschen
panować na morzach - Meere beherrschen f
panowanie - Herrschaft f
panowanie cesarza - Herrschaft des Kaisers f
państwa krzyżowe - Kreuzfahrerstaaten f
państwo rzymskie - Römische Reich n
pańszczyzna - Leibeigenschaft f
papież - Papst m
partyzant - Partisan m
partyzant - Guerilla m
partyzant - Guerillakämpfer m
patrycjusze (szlachta) - Patrizier (Adel) f
pielgrzym - Pilger m
piramida - Pyramide f
plądrować twierdzę - Festung plündern f
plebejusze (lud) - Plebejer (Volk) f
plemię - Stamm m
pług drewniany - Hakenpflug m
początek rewolucji francuskiej - Beginn der Französischen Revolution m
podatek od członków rodziny - Kopfsteuer f
podawać nieprawdziwe liczby ofiar - falsche Opferzahlen bekannt geben
podbić dalekie części Europy - weite Teile Europas erobern
podbój - Eroberung f
podbój Meksyku - Eroberung von Mexiko f
poddani (w prowincjach) - Untertanen (in den Provinzen) f
podpisać zawieszenie broni - den Waffenstillstand unterzeichnen
podsekretarz stanu - Unterstaatssekretär m
podzielić na legiony - in Legionen unterteilen
pokój - Friede m
pokój - Ruhe f
Pokój w Ausburgu 1555 - Ausburger Religionsfrieden 1555 m
polować na dzikie zwierzęta - wilden Tiere jagen f
poszerzać zakres władzy - einen Machtbereich ausdehnen
pośrednicy w handlu - Zwischenhändler f
potępiać - verurteilen
potępiać - verdammen
powrót do czsów antycznych - Rückbesinnung auf die Antike f
powstanie - Aufstand m
powstanie chłopskie - Bauernaufstand m
powstanie Rzymu - Aufstieg Roms m
powstanie Wspólnoty Europejskiej - Entstehung der Europäischen Gemeinschaft f
pracować w zakładach zbrojeniowych - in Rüstungsbetrieben arbeiten
prehistoria - Vorgeschichte f
produkcja bawełny - Baumwollproduktoin f
proklamować republikę - Republik ausrufen f
prowadzić osiadłe życie - ein sesshaftes Leben führen
prowadzić wojny - Kriege führen
prowincja - Provinz f
przed narodzeniem Chrystusa - vor Christi Geburt
przejąć przywództwo rad robotniczych - Führung der Arbeiterräte übernehmen f
przełom wieku - Jahrhundertwende f
przepowiadać głód - eine Hungersnot weissagen
przepowiadać przyszłość - Zukunft weissagen f
przeprowadzić reformy - Reformen durchführen
prześladować chrześcijan - Christen verfolgen f
przetwarzać żelazo w broń - Eisen zu Waffen verarbeiten n
przyglądać się straceniu - Hinrichtung zusehen m
przyjąć chrześcijaństwo - Christentum annehmen n
przystąpienie NRD do RFN - Beitritt der DDR zur Bundesrepublik m
przywilej - Privileg n
przywódca bolszewików - Anführer der Bolschewiken
pustoszyć kraj - Land verwüsten n
rabować - rauben
racja stanu - Staatsraison f
rebeliant - Aufrüher m
reformacja - Reformation f
reformator - Reformator m
rekonkwista - Reconquista
religia - Religion f
Restauracja - Restauration f
rewolucja - Revolution f
Rewolucja Francuska - Französische Revolution f
Rewolucja Lipcowa - Julirevolution f
Rewolucja Lutowa - Februarrevolution f
Rewolucja Październikowa - Oktoberrevolution f
rewolucja przemysłowa - industrielle Revolution f
Rewolucja Rosyjska 1905 - Russische Revolution 1905 f
rewolucja wybucha - eine Revolution bricht aus
rewolucjonista - Revolutionär m
rewolucyjny - revolutionär
rolnictwo - Landwirtschaft f
rolnictwo - Landbau m
rolnictwo - Landwirtschaftskunde f
rozciągać się - sich ausdehnen
rozpowszechniać grecką kulturę - griechische Kultur verbreiten f
rozprzestrzenienie się reformatorskich poglądów - Verbreitung der reformatorischen Gedanken f
rozpustny - ausschweifend
rozszerzanie się państwa - Ausdehnung des Reiches f
rozwój hieroglifów - Entwicklung einer Hieroglyphenschrift f
ród - Stamm m
ród - Geschlecht n
równość - Gleichheit f
rugować lasy - Wälder roden f
rycerz - Ritter m
Rycerze Chrystusa - Soldaten Christi
rydwan - Streitwagen m
rydwan - ampfwagen m
rynek zbytu - Absatzmarkt m
rysunki ze scenami z polowań - Jagdzeichnungen f
Ryszard Lwie Serce - Richard Löwenherz
rząd rewolucyjny - Revolutionsregierung f
Rząd Tymczasowy - provisorische Regierung f
rządzić wiele lat - viele Jahren regieren
rzemiosło - Gewerbe n
Rzeź Hugenotów 1572 - Pariser Bluthochzeit 1572
Rzeź Hugenotów 1572 - Bartholomäusnacht 1572
rzucać lwom na pożarcie - den Löwen vorwerfen
Rzym czasów cesarstwa - Rom der Kaiserzeit n
Rzymianin - Römer m
rzymska armia - Römische Heer n
rzymskie społeczeństwo - römische Gesellschaft f
sekretarz stanu - Schriftführer m
sekretarz stanu - Staatssekretär m
sierp - Sichel f
siła robocza - Arbeitskraft f
skarb koronny - Kronschatz m
skazać kogoś na śmierć na stosie - zum Tode auf dem Scheitelhaufen veurteilen
skazać na wygnanie - verbannen
służyć jako żołnierze - als Soldaten dienen
sobór - Konzil n
socjalizm - Sozialismus m
społeczeństwo bezklasowe - klassenlose Gesellschaft f
sprawiedliwe państwo bezklasowe - ein gerechter Staat ohne soziale Klassen
sprawiedliwość - Gerechtigkeit f
sprawowac świecką władzę - eine weltliche Macht ausüben
sprzymierzać się z papieżem - sich mit dem Papst verbünden
stać na czele państwa - an der Spitze des Staates stehen
stan szlachecki - Adelsstand m
starożytność - Antike f
starożytny - altertümlich
starożytny - antik
starożytny Egipt - Alte Ägypten n
stary chrześcijański symbol - ein altes christliches Symbol
statek handlowy - Handelsschiff n
stłumić krwawo powstanie - den Aufstand blutig niederschlagen
stłumić rewolucję - eine Revolution niederschlagen
stos - Scheiterhaufen m
stracenie - Hinrichtung f
stworzyć ZSRR - UdSSR gründen f
stykać się z chrześcijaństwem - mit dem Christentum in Berührung kommen
szlachcic - Ad(e)lige m
szlachecki - ad(e)lig
szlacheckiego rodu - von Adel
szlachta - Adel m
szlachta drobna - niederer Adel
szturm na Bastylię - Sturm auf die Bastille m
szturmować Pałac Zimowy - den Winterpalast stürmen
śmierć - Tod m
śmierć Karola Wielkiego - Tod Karls des Großen m
świątynia - Tempel m
świeccy - Laien f
świecki - laien...
tajemnica stanu - Staatsgeheimnis n
terror - error m
testament - Legat m
traktat pokojowy - Friedensvertrag m
trójpolówka - Dreifelderwirtschaft f
Turcy Seldżuccy - Seldschuk-Türken f
Turcy Seldżuccy - Seldschuken f
uciekać na zamek - in die Burg fliehen
uciskać poddanych - Untertanen unterdrücken f
umrzeć na stosie - auf dem Scheitelhaufen sterben
umrzeć w więzieniu - im Kerker sterben
Unia - Union f
upadek muru berlińskiego - Fall der Berliner Mauer m
upadek Napoleona I. - Sturz Napoleons I. m
upadek państwa rzymskiego - Niedergang des Römischen Reiches m
uprawiać ziemię - den Boden bearbeiten
uprzemysłowienie - Industralisierung f
uregulować prawa Kościoła - Rechte der Kirche regeln f
urzeczywistnienie panowania ludu - Verwirklichung der Volksherrschaft f
ustrój - System n
ustrój - Struktur f
ustrój - Ordnung f
ustrój - Organismus m
ustrój feudalny - Lehnsverfassung f
ustrój państwowy - Staatsform f
uwolnić się - sich befreien
wahania klimatyczne - Klimaschwankungen f
wiek - Jahrhundert n
Wieleci - Wieleten f
wielkie odkrycia geograficzne - großen Entdeckungsreisen f
wieńczyć - krönen
wierzyć w wiele bóstw - an eine Vielzahl von Göttern glauben
wierzyć w życie po śmierci - an ein Leben nach dem Tod glauben
wiking - Wikinger m
władca absolutny - absolute Herrscher m
wojna - Krieg m
wojna celna - Zollkrieg m
wojna chłopów 1524-25 - Bauernkrieg 1524-25 m
wojna domowa - Bürgerkrieg m
wojna na lądzie - Landkrieg m
wojna o Kosowo - Kosovo-Krieg m
wojna o niepodległość - Unabhängigkeitskrieg m
wojna oblężnicza - Belagerungskrieg m
wojna podjazdowa - Partisanenkrieg m
wojna podjazdowa - Wühltätigkeit f
wojna polsko-radziecka - Polnisch-Sowjetische Krieg m
wojna pomiędzy krajami - ein Krieg zwischen Ländern
wojna pomiędzy narodami - ein Krieg zwischen Völkern
wojna powietrzna - Luftkrieg m
wojna pozycyjna - Stellungskrieg m
wojna secesyjna - Sezzesionskrieg m
wojna stuletnia - Hundertjährige Krieg m
wojna trojańska - Trojanische Krieg m
wojna trzydziestoletnia - Dreißijährige Krieg m
wojna wietnamska - Vietnamkrieg m
wojna zaborcza - Eroberungskrieg m
wojskowy zamach stanu - Militärputsch m
woły - Ochsen f
wróg - Feind m
wtrącić do więzienia - in den Kerker werfen
wybuch pierwszej wpojny światowej - Ausbruch des Ersten Weltkrieges m
wydarzenie - Geschehnis n
wydarzenie - Ereignis n
wydawać wiele praw - eine Reihe von Gesetzen erlassen
wykonanie wyroku - Hinrichtung f
wymieniać futra na narzędzia - Pelze gegen Werkzeug tauschen
wymierać - erlöschen
wymuszać - aufzwingen
wynaleźć - erfinden
wynaleźć koło do wozu - Wagenrad erfinden n
wynaleźć kołowrotek - den Webstuhl erfinden
wynaleźć pług - den Pflug efrinden
wynaleźć sztukę drukowania książek - Buchdruckerkunst erfinden f
wypłacać żołd - besolden
wypowiadać się krytycznie na temat handlu odpustami - sich kritisch zu Ablasshandel äußern
wypowiadać wojnę - den Krieg erklären
wyprawa na Rosję - Russlandfeldzug f
wyprawy krzyżowe - Kreuzzüge f
wyrocznia - Orakel n
wyścig zbrojeń - Rüstungswettlauf m
wywołać powstanie - einen Aufstand auslösen
wznosić świątynię - einen Tempel errichten
zaatakować kraj - Land angreifen n
zabalsamować ciało - den Körper einbalsamieren
zagospodarowywać ziemię - Land urbar machen n
zagradzać - versperren
Zakon Joanitów - Johanniterorden m
Zakon Niemiecki - Deutsche Orden m
zakon templariuszy - Templerorden m
założyć Radę Komisarzy Ludowych - den Rat der Volkskommissare gründen
zamach - Anschlag m
zamach - Attentat n
zamach - Wucht f
zamach - Schwung m
zamach samobójczy - Selbstmordversuch m
zamach stanu - Staatsstreich m
zamachowiec - Attentäter m
zamek - Burg f
zapoczątkować panującą dynastię - Herrscherhaus gründen n
zarządzać - verwalten
zastosować gaz trujący - Giftgas einsetzen n
zbierać się w świątyni - sich im Tempel versammeln
zbudowanie muru berlińskiego - Errichtung der Berliner Mauer f
zbuntować się przeciwko królowi - gegen den König rebellieren
zdecydować się na reformy - sich zu Reformen entschließen
zdetronizować króla - den König absetzen
zdobić narzędzia ornamentami - Gefäße mit Ornamenten vezieren f
zdobycie władzy przez Hitlera - Hitlers Machtergreifung
zdobywać - erobern
zdobywać broń - Waffen erbeuten
zdrada stanu - Hochverrat m
zebranie europejskich władców - Versammlung europäischer Herrscher f
zezwolić na wolnośc prasy - Pressefreiheit gewähren f
zgromadzenie stanów - Ständeversammlung f
zimna wojna - Kalte Krieg m
zlikwidować niewolnictwo - Sklaverei abschaffen f
zlikwidować przywileje - Privilegien abschaffen f
Złota Bulla - Goldene Bulle f
złożyc do sarkofagu - in den Sarkophag betten
znieść pańszczyznę - Leibeigenschaft aufheben f
zostać spaloną jako czarownica - als Hexe verbrannt werden
zostać spalonym na stosie - auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden
zostać starconym przez kata - vom Henker hingerichtet werden
zostać ściętym na szafocie - auf dem Schafott geköpft werden
zostać ściętym przez rewolucjonistów - von den Revolutionären geköpft werden
zostać wyzwolonym z niewolnictwa - aus der Sklaverei befreit werden
zostać zmuszonym do abdykacji - zur Abdankung gezwungen werden
zostać zmuszonym do rezygnacji z tronu - zum Thronverzicht gezwungen werden
zrezygnować z tronu - auf den Thron verzichten
zrównać z ziemią - dem Erdboden gleichmachen
zwolennik reformacji - Anhänger der Reformation m
zwolnić ministra wojny - den Kriegsminister entlassen
zwoływać sobór - ein Konzil berufen
żarna - Mahlgang m
żądać - fordern
żądać likwidacji szlachty - Abschaffung des Adels fordern f
żeglować przez Atlantyk - über den Atlantik segeln
żeglować wzdłuż wybrzeży - Küste entlang segeln f
żołd - Sold m
życ w jaskiniach - in Höhlen leben
żyć na dworze króla - am Hof des Königs leben
żyć z polowania - von der Jagd leben

 


O autorach

Opublikowano: 26.01.2016

Bartosz Narożny
Redaktor naczelny


Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej

Perfekt z "haben" czy "sein"

Tworzenie czasu Perfekt wymaga wyboru odpowiedniego czasownika posiłkowego: "haben" lub "sein". Użycie zależy od rodzaju czasownika i jego znaczenia. W tym artykule wyjaśniamy zasady stosowania "haben" i "sein" oraz podajemy przykłady, aby ułatwić naukę.

Czytaj więcej

Perfekt. Aufgabe 1.

Ćwiczenie pisemne polegające na uzupełnieniu brakujących czasowników w czasie Perfekt.

Czytaj więcej