Historia sztuki

Słownik zawiera ponad 250 kategorii tematycznych. Kliknij tutaj, aby poznać wszystkie pozostałe kategorie.

 

 

akant - Akanthus m
Akropolis - Akropolis f
alabaster - Alabaster m
amfiteatr - Amphitheater n
amfora - Amphora f
antyczny - antik
arabeska - Arabeske f
architektura - Architektur f
architraw - Architrav m
archiwolta - Archivolte f
arkada - Bogengang m
arkada - Arkade f
barok - Barockstil m
baszta - Bastei f
ceramiczny - keramisch
dorycki - dorisch
dzieło sztuki - Kunstwerk n
egipska - ägyptisch
ekspresjonizm - Expressionismus m
fajans - Fayence f
fasada - Fassade f
filar - Pfeiler m
fort - Fort n
forteca - Festung f
fortyfikacja - Befestigung f
fresk - Freske f
fryz - Fries m
gotycki - gotisch
grecki - griechisch
grobowiec królewski - Königsgrab n
groteska - Groteske f
gzyms - Gesims n
impresjonizm - Impressionismus m
joński - ionisch
kapitel - Kapitäl n
Kapitol - Kapitol n
kaplica - Kapelle f
kaseton - Kassette f
katedra - Dom m
klasycystyczny - klassizistisch
klasycyzm - Klassizismus m
klasztor - Kloster n
kolumna - Säule f
kolumna dorycka - dorische Säule f
kolumna jońska - ionische Säule f
kolumna koryncka - korinthische Säule f
kolumna palmowa - Palmensäule f
kolumna z parą byków - Stiersäule f
kolumnada - Säulengang m
kompozycja - Komposition f
kopuła - Kuppel f
koryncki - korinthisch
kubizm - Kubismus m
łuk - Bogen m
łuk przyporowy - Strebebogen m
mecenas - Kunstgönner m
mozaika - Mosaik n
mury miejskie - Stadtmauer f
mury pałacu - Burgmauer f
nawa - Schiff n
nawa boczna - Nebenschiff n
obelisk - Obelisk m
obeliski - Obelisken f
obraz - Bild n
obraz - Gemälde n
odlew - Abguß m
ołtarz - Altar m
Partenon - Parthenon m
pilaster - Pilaster m
piramida - Pyramide f
płaskorzeźba - Flachrelief n
pomnik - Denkmal n
popiersie - Büste f
porcelana - Porzellan n
portal - Portal n
portyk - Portikus m
porządek architektoniczny - Säulenordnung f
przypora - Stützpfeiler m
realizm - Realismus m
relief - Relief n
renesans - Renaissance f
rokoko - Rokoko n
rokoko - Kunst des Rokokos f
romańska - romanisch
rozeta - Rosette f
ruina - Ruine f
rysunek - Zeichnung f
rzeźba - Bildhauerei f
rzeźbiarz - Bildhauer m
rzeźbić - hauen
rzymski - römisch
sarkofag - Sarkophag m
secesja - Sezession f
sfinks egipski - ägyptische Sphinx f
siedem cudów śwata - sieben Wunder der Welt f
sklepienie - Gewölbe n
sklepienie krzyżowe - Kreuzgewölbe n
srebro - Silber n
stiuk - Stuck m
styl - Stil m
surrealizm - Surrealismus m
sztuka - Kunst f
sztuka aryjska - Kunst der Assyrer f
sztuka babilońska - babylonische Kunst
sztuka baroku - Kunst des Barocks
sztuka bizantyjska - byzantinische Kunst
sztuka egipska - ägyptische Kunst
sztuka gotycka - gotische Kunst
sztuka grecka - griechische Kunst
sztuka ludowa - Volksstück n
sztuka naiwna - naive Kunst
sztuka perska - Kunst der Perser f
sztuka renesansu - Kunst der Renaissance
sztuka romańska - romanische Kunst
sztuka rzymska - römische Kunst
sztukateria - Stuckarbeit f
świątynia - Tempel m
świątynia dolna - Taltempel m
świątynia grobowa - Totentempel m
toskański - toskanisch
transept - Transept n
tryglif - Dreischlitz m
trzon - Schaft m
tympanon - Tympanon n
waza - Vase f
waza grecka - griechische Vase f
wieża - Turm m
wieżyczka - Türmchen n
współczesny - gleichzeitig
zajmować się historią sztuki - sich mit Kunstgeschichte beschäftigen
zamek - Schloß n

 


O autorach

Opublikowano: 26.01.2016

Bartosz Narożny
Redaktor naczelny


Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej

Perfekt z "haben" czy "sein"

Tworzenie czasu Perfekt wymaga wyboru odpowiedniego czasownika posiłkowego: "haben" lub "sein". Użycie zależy od rodzaju czasownika i jego znaczenia. W tym artykule wyjaśniamy zasady stosowania "haben" i "sein" oraz podajemy przykłady, aby ułatwić naukę.

Czytaj więcej

Perfekt. Aufgabe 1.

Ćwiczenie pisemne polegające na uzupełnieniu brakujących czasowników w czasie Perfekt.

Czytaj więcej