Historia sztuki

Słownik zawiera ponad 250 kategorii tematycznych. Kliknij tutaj, aby poznać wszystkie pozostałe kategorie.

 

 

akant - Akanthus m
Akropolis - Akropolis f
alabaster - Alabaster m
amfiteatr - Amphitheater n
amfora - Amphora f
antyczny - antik
arabeska - Arabeske f
architektura - Architektur f
architraw - Architrav m
archiwolta - Archivolte f
arkada - Bogengang m
arkada - Arkade f
barok - Barockstil m
baszta - Bastei f
ceramiczny - keramisch
dorycki - dorisch
dzieło sztuki - Kunstwerk n
egipska - ägyptisch
ekspresjonizm - Expressionismus m
fajans - Fayence f
fasada - Fassade f
filar - Pfeiler m
fort - Fort n
forteca - Festung f
fortyfikacja - Befestigung f
fresk - Freske f
fryz - Fries m
gotycki - gotisch
grecki - griechisch
grobowiec królewski - Königsgrab n
groteska - Groteske f
gzyms - Gesims n
impresjonizm - Impressionismus m
joński - ionisch
kapitel - Kapitäl n
Kapitol - Kapitol n
kaplica - Kapelle f
kaseton - Kassette f
katedra - Dom m
klasycystyczny - klassizistisch
klasycyzm - Klassizismus m
klasztor - Kloster n
kolumna - Säule f
kolumna dorycka - dorische Säule f
kolumna jońska - ionische Säule f
kolumna koryncka - korinthische Säule f
kolumna palmowa - Palmensäule f
kolumna z parą byków - Stiersäule f
kolumnada - Säulengang m
kompozycja - Komposition f
kopuła - Kuppel f
koryncki - korinthisch
kubizm - Kubismus m
łuk - Bogen m
łuk przyporowy - Strebebogen m
mecenas - Kunstgönner m
mozaika - Mosaik n
mury miejskie - Stadtmauer f
mury pałacu - Burgmauer f
nawa - Schiff n
nawa boczna - Nebenschiff n
obelisk - Obelisk m
obeliski - Obelisken f
obraz - Bild n
obraz - Gemälde n
odlew - Abguß m
ołtarz - Altar m
Partenon - Parthenon m
pilaster - Pilaster m
piramida - Pyramide f
płaskorzeźba - Flachrelief n
pomnik - Denkmal n
popiersie - Büste f
porcelana - Porzellan n
portal - Portal n
portyk - Portikus m
porządek architektoniczny - Säulenordnung f
przypora - Stützpfeiler m
realizm - Realismus m
relief - Relief n
renesans - Renaissance f
rokoko - Rokoko n
rokoko - Kunst des Rokokos f
romańska - romanisch
rozeta - Rosette f
ruina - Ruine f
rysunek - Zeichnung f
rzeźba - Bildhauerei f
rzeźbiarz - Bildhauer m
rzeźbić - hauen
rzymski - römisch
sarkofag - Sarkophag m
secesja - Sezession f
sfinks egipski - ägyptische Sphinx f
siedem cudów śwata - sieben Wunder der Welt f
sklepienie - Gewölbe n
sklepienie krzyżowe - Kreuzgewölbe n
srebro - Silber n
stiuk - Stuck m
styl - Stil m
surrealizm - Surrealismus m
sztuka - Kunst f
sztuka aryjska - Kunst der Assyrer f
sztuka babilońska - babylonische Kunst
sztuka baroku - Kunst des Barocks
sztuka bizantyjska - byzantinische Kunst
sztuka egipska - ägyptische Kunst
sztuka gotycka - gotische Kunst
sztuka grecka - griechische Kunst
sztuka ludowa - Volksstück n
sztuka naiwna - naive Kunst
sztuka perska - Kunst der Perser f
sztuka renesansu - Kunst der Renaissance
sztuka romańska - romanische Kunst
sztuka rzymska - römische Kunst
sztukateria - Stuckarbeit f
świątynia - Tempel m
świątynia dolna - Taltempel m
świątynia grobowa - Totentempel m
toskański - toskanisch
transept - Transept n
tryglif - Dreischlitz m
trzon - Schaft m
tympanon - Tympanon n
waza - Vase f
waza grecka - griechische Vase f
wieża - Turm m
wieżyczka - Türmchen n
współczesny - gleichzeitig
zajmować się historią sztuki - sich mit Kunstgeschichte beschäftigen
zamek - Schloß n

 


O autorach

Opublikowano: 26.01.2016

Bartosz Narożny
Redaktor naczelny


Lexikalischer Kalender – 21.03.2018

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

Czytaj więcej

Butter bei die Fische

Auf dieser Seite werden Euch verschiedene deutsche Idiome vorgestellt. Natürlich wird auch ein Beispielsatz in deutscher und in polnischer Sprache nicht fehlen.

Czytaj więcej

Lexikalischer Kalender – 20.03.2018

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

Czytaj więcej