Lexikalischer Kalender – 23.12.2015

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

1. willkürlich – samowolnie, arbitralnie, dowolnie; przypadkowo; (biol.) z udziałem naszej woli*

* Antonym: unwillkürlich

 

 

 

Du darfst nicht willkürlich handeln.
Nie wolno ci działać samowolnie/dowolnie.


2. alte/olle Kamellen – stare (znane wszystkim, zwietrzałe) historie/fakty; stara śpiewka

 

 

Was er erzählt hat, sind alles alte Kamellen, die wir vor allen Wahlen hören.
To, co opowiedział, to wszystko stara śpiewka, którą słyszymy przed wszystkimi wyborami.

 


3. jemandem steht etwas ins Gesicht geschrieben – ktoś ma coś wypisane na twarzy

* umgangssprachlich (Synonyme: trotzdem, dennoch, nichtsdestoweniger)

 

 

Die Enttäuschung über das verlorene Spiel stand allen deutschen Fußballfans ins Gesicht geschrieben.
Rozczarowanie z przegranego meczy było wypisane na twarzach niemieckich kibiców

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – erstes Jahr.


O autorach

Opublikowano: 23.12.2015