Lexikalischer Kalender – 03.02.2016

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

der Dudelfunk, -s, (ohne Plural) – (pot.) rzępoląca „popowa” mainstreamowa radiowa stacja muzyczna, tzw. garkotłuki (reklama przeplatana muzyką)

DUDEN: Radiosender, in dem immer nur die gängigsten Schlager gespielt werden

In der globalisierten kapitalistischen Sklaverei namens „Demokratie” ist es so, dass man ein unproblematisches Publikum heranbilden will, das sich auf eigenen Wunsch durch Dudelfunk und Fernsehwerbung verblöden und effektiv betäuben ließe.

W zglobalizowanym kapitalistycznym niewolnictwie o nazwie “demokracja” jest tak, że chce się ukształtować niekłopotliwego odbiorcę, którego dałoby się na jego własne życzenie ogłupić i skutecznie znieczulić.

 

 

verramschen (er verramscht – verramschte – hat verramscht) – opchnąć za grosze, tanio sprzedać, sprzedawać za bezcen

DUDEN: sehr billig, unter seinem Wert verkaufen

In den Ein-Euro-Geschäften werden gewöhnlich Ausschussprodukte der chinesischen Industrie verramscht.

W sklepach typu “Wszystko za 1 euro” sprzedaje się za bezcen zazwyczaj odpadowe produkty przemysłu chińskiego.

 

 

der Microcontroller, -s, - – mikrokontroler (mały programowalny mikroprocesor)

Technisch und praktisch betrachtet stellen die Microcontroller alles bisher Dagewesene in den Schatten, weil sie oft um einen Euro pro Stück oder noch weniger kosten, nach Belieben programmiert und zu digitalen Uhren, Thermometern, Wetterstationen, Voltmetern und dergleichen mehr ausgebaut werden können.

Z technicznego i praktycznego punktu widzenia mikrokontrolery deklasują wszystko to, co było do tej pory, ponieważ często kosztują około jednego euro za sztukę lub jeszcze mniej, mogą być dowolnie zaprogramowane i rozbudowane do postaci cyfrowych zegarów, termometrów, stacji pogodowych, woltomierzy itp.

 

 

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – zweites Jahr. Wersja wzbogacona przez redakcję Germanin.pl o niemieckojęzyczne synonimy i objaśnienia haseł według słownika Duden Online-Wörterbuch.

 


O autorach

Opublikowano: 02.02.2016
Artykuły w tej kategorii

Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Goethe-Zertifikat B2 - Sprechen: Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Czytaj więcej

Goethe-Zertifikat B2: Egzamin ustny

Część ustna egzaminu Goethe-Zertifikat B2 składa się z dwóch części i trwa około 15 minut.

Czytaj więcej

Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej