Księgowość

Słownik zawiera ponad 250 kategorii tematycznych. Kliknij tutaj, aby poznać wszystkie pozostałe kategorie.

 

 

a konto - Akonto n
agregacja kosztów - Kostenansammlung f
amortyzacja - Abschreibung f
amortyzacja - Amortisation f
amortyzacja - Absetzung f
amortyzacja degresywna - degressive Abschreibung
amortyzacja dopasowana do okresu gospodarczego użytkowania - zeitanteilige Abschreibung
amortyzacja kalkulacyjna - kalkulatorische Abschreibung
amortyzacja liniowa - lineare Abschreibung
amortyzacja nadzwyczajna - Sonderabschreibung f
amortyzacja nadzwyczajna - außerordentliche Abschreibung
amortyzacja pełna - Vollabschreibung f
amortyzacja planowa - planmäßige Abschreibung
amortyzacja podatkowa - steuerrechtliche Abschreibung
amortyzacja pozostałych środków trwałych - Absetzung für Abnutzung auf sonstige Sachanlagen
amortyzacja przedmiotów niskowartościowych ujętych w środkach trwałych - Abschreibung auf aktivierte geringwertige Wirtschaftsgüter
amortyzacja rzeczowego majątku trwałego - Abschreibung auf Wirtschaftsgüter
amortyzacja środków transportu - Absetzung für Abnutzung - Fuhrpark
amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych - Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände
amortyzacyjny - Amortisations...
bilans - Bilanz f
bilans - Bilanzaufstellung f
bilans - Abschluss m
bilans deficytowy - Verlustabschluss m
bilans dzienny - Tagesabschluss m
bilans finansowy - Finanzbilanz f
bilans kasowy - Kassenbilanz f
bilans końcowy - Schlussbilanz f
bilans kwartalny - Quartal(s)abschluss m
bilans likwidacyjny - Liquidationsbilanz f
pasywa - Passiva (Plural) f
pasywa - Passivseite f
pasywa - Passivposten m
PIN - Geheimzahl f
poziom kosztów - Kostenniveau n
pozostałe koszty finansowe - sonstige Finanzaufwendungen
pozostałe składniki majątku obrotowego - sonstige Gegenstände des Umlaufvermögens
pozycja debetowa - Lastschriftposten m
pozycja debetowa - Sollstellung f
pozycja do rozliczenia - durchlaufender Posten
pozycja konta bilansowego - Bestandsposten m
pozycja księgowa - Buchungsposten m
pozycja nierozliczona - offener Posten
pozycja rozliczeniowa - Abrechnungsposition f
przeksięgowywać - umbuchen
przeksięgowywać na inne konto - auf anderes Konto umbuchen
przeksięgowywanie salda - Abschlussbuchung f
przeksięgowywanie salda - Abschliessen des Kontos
przeksięgowywanie salda - Saldoumbuchung f
przypisanie kosztów do okresów rozrachunkowych - Kostenabgrenzung f

 


O autorach

Opublikowano: 05.02.2016

Bartosz Narożny
Redaktor naczelny


Lexikalischer Kalender – 21.03.2018

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

Czytaj więcej

Butter bei die Fische

Auf dieser Seite werden Euch verschiedene deutsche Idiome vorgestellt. Natürlich wird auch ein Beispielsatz in deutscher und in polnischer Sprache nicht fehlen.

Czytaj więcej

Lexikalischer Kalender – 20.03.2018

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

Czytaj więcej