Księgowość

Słownik zawiera ponad 250 kategorii tematycznych. Kliknij tutaj, aby poznać wszystkie pozostałe kategorie.

 

 

a konto - Akonto n
agregacja kosztów - Kostenansammlung f
amortyzacja - Abschreibung f
amortyzacja - Amortisation f
amortyzacja - Absetzung f
amortyzacja degresywna - degressive Abschreibung
amortyzacja dopasowana do okresu gospodarczego użytkowania - zeitanteilige Abschreibung
amortyzacja kalkulacyjna - kalkulatorische Abschreibung
amortyzacja liniowa - lineare Abschreibung
amortyzacja nadzwyczajna - Sonderabschreibung f
amortyzacja nadzwyczajna - außerordentliche Abschreibung
amortyzacja pełna - Vollabschreibung f
amortyzacja planowa - planmäßige Abschreibung
amortyzacja podatkowa - steuerrechtliche Abschreibung
amortyzacja pozostałych środków trwałych - Absetzung für Abnutzung auf sonstige Sachanlagen
amortyzacja przedmiotów niskowartościowych ujętych w środkach trwałych - Abschreibung auf aktivierte geringwertige Wirtschaftsgüter
amortyzacja rzeczowego majątku trwałego - Abschreibung auf Wirtschaftsgüter
amortyzacja środków transportu - Absetzung für Abnutzung - Fuhrpark
amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych - Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände
amortyzacyjny - Amortisations...
bilans - Bilanz f
bilans - Bilanzaufstellung f
bilans - Abschluss m
bilans deficytowy - Verlustabschluss m
bilans dzienny - Tagesabschluss m
bilans finansowy - Finanzbilanz f
bilans kasowy - Kassenbilanz f
bilans końcowy - Schlussbilanz f
bilans kwartalny - Quartal(s)abschluss m
bilans likwidacyjny - Liquidationsbilanz f
pasywa - Passiva (Plural) f
pasywa - Passivseite f
pasywa - Passivposten m
PIN - Geheimzahl f
poziom kosztów - Kostenniveau n
pozostałe koszty finansowe - sonstige Finanzaufwendungen
pozostałe składniki majątku obrotowego - sonstige Gegenstände des Umlaufvermögens
pozycja debetowa - Lastschriftposten m
pozycja debetowa - Sollstellung f
pozycja do rozliczenia - durchlaufender Posten
pozycja konta bilansowego - Bestandsposten m
pozycja księgowa - Buchungsposten m
pozycja nierozliczona - offener Posten
pozycja rozliczeniowa - Abrechnungsposition f
przeksięgowywać - umbuchen
przeksięgowywać na inne konto - auf anderes Konto umbuchen
przeksięgowywanie salda - Abschlussbuchung f
przeksięgowywanie salda - Abschliessen des Kontos
przeksięgowywanie salda - Saldoumbuchung f
przypisanie kosztów do okresów rozrachunkowych - Kostenabgrenzung f

 


O autorach

Opublikowano: 05.02.2016

Bartosz Narożny
Redaktor naczelny


Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Goethe-Zertifikat B2 - Sprechen: Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Czytaj więcej

Goethe-Zertifikat B2: Egzamin ustny

Część ustna egzaminu Goethe-Zertifikat B2 składa się z dwóch części i trwa około 15 minut.

Czytaj więcej

Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej