Lexikalischer Kalender – 25.12.2015

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

1. zu Wasser lassen* – opuścić na wodę (np. łódź)
* ließ - hat gelassen

 

 

Als der Ausguck den Schiffbrüchigen bemerkte,

ließ man sofort zwei Rettungsboote zu Wasser.
Kiedy bocianie gniazdo zauważyło rozbitka,

natychmiast opuszczono na wodę dwie łodzie ratunkowe.


2. etwas unter Beweis stellen* – udowodnić coś, dowieść czegoś

* stellte - hat gestellt

 

 

 

Jetzt kannst du deine Kenntnisse unter Beweis stellen,

weil es ein wirklich schwieriger Fall ist.
Teraz możesz dowieść swoich umiejętności,

ponieważ jest to rzeczywiście trudny przypadek.

 


3. grau meliert – szpakowaty (np. w odniesieniu do koloru włosów)

 

 

Du wirst ihn leicht erkennen, weil er fast zwei Meter

groß ist und grau melierte Haare hat.
Łatwo go rozpoznasz, bo ma prawie

dwa metry wzrostu i szpakowate włosy.

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – erstes Jahr.


O autorach

Opublikowano: 24.12.2015