Ochrona środowiska

Słownik zawiera ponad 250 kategorii tematycznych. Kliknij tutaj, aby poznać wszystkie pozostałe kategorie.

 

 

alternatywa - Alternative f
butelka jednorazowego użytku - Einwegflasche f
butelka wielokrotnego użytku - Mehrwegflasche f
cyrkulacja pożywienia - Nährstoffkreislauf m
duża ilość śmieci z gospodarstwa domowego - eine große Menge von Hausmüll
efekt cieplarniany - Treibhauseffekt m
ekologia - Ökologie f
ekologiczny - ökologisch
elektrownia jądrowa - Kernkraftwerk n
erozja gleby - Bodenerosion f
inwestować w ochronę środowiska - in den Umweltschutz investieren
kwaśny deszcz - saure Regen m
makulatura - Altpapier n
nieszkodliwość produktów dla środowiska - Umweltverträglichkeit von Produkten f
obciążenenie środowiska - Umweltbelastung f
obumieranie lasów - Waldsterben n
ochrona środowiska - Umweltschutz m
odpady organiczne - organische Abfälle
organizacja ekologiczna - Umweltschutzorganisation f
park narodowy - Nationalpark m
pojemnik na szkło - Altglascontainer m
pomnik przyrody - Naturdenkmal n
prawa przyrody - Naturgesetze f
przeciwdziałać - entgegenwirken
przerobić na kompost - zu Kompost verarbeiten
przetwórstwo odpadów - Recycling n
przyczynić się do ochrony środowiska - zum Umweltschutz beitragen
przyjazny dla środowiska - umweltfreundlich
puszka - Dose f
pył - Staub m
ratować lasy tropikalne - Regenwälder retten f
reaktor atomowy - Atommeiler m
rezerwat przyrody - Naturschutzgebiet n
segregacja śmieci - Mülltrennung f
składowisko śmieci - Deponie f
służyć ochronie środowiska - dem Umweltschutz dienen
smog - Smog m
spalarnia śmieci - Verbrennungsanlage f
spaliny - Abgase f
surowiec - Rohstoff m
szkodliwa substancja - Schadstoff m
śmieci - Müll m
śmieci domowe - Hausmüll m
środek chwastobójczy - Unkrautvernichtungsmittel n
środowisko - Umwelt f
świadomość ekologiczna - ökologische Bewusstsein n
torebka plastikowa - Plastiktüte f
truciciel - Giftmörder m
trujący - giftig
tworzenie parków narodowych - Schaffung von Nationalparks f
ustawić pojemniki - Container aufstellen
utrzymanie w czystości - Reinhaltung f
utylizować - entsorgen
wycinać las - abholzen
wymierać - aussterben
wyrąb - Abholzung f
wywóz śmieci - Müllabfuhr f
zagrażać - gefährden
zakaz składowania śmieci - Müllabladen verboten
zakładać wysypiska śmieci - Mülldeponien anlegen
zanieczyszczać - verunreinigen
zanieczyszczenie powietrza - Luftverschmutzung f
zapobigać szkodom w środowisku - den Umweltschäden vorbeugen
zbierać makulaturę - Altpapier sammeln n
ziemia - Erde f
złom - Altmetall n
złom - Schrott m
zmniejszenie ruchu samochodowego - Verringerung des Autoverkehrs f
zredukowanie ilości śmieci - Müllreduzierung f
zużytkowanie, wykorzystanie - Verwertung f

 


O autorach

Opublikowano: 05.02.2016

Bartosz Narożny
Redaktor naczelny


Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Goethe-Zertifikat B2 - Sprechen: Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Czytaj więcej

Goethe-Zertifikat B2: Egzamin ustny

Część ustna egzaminu Goethe-Zertifikat B2 składa się z dwóch części i trwa około 15 minut.

Czytaj więcej

Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej