Lexikalischer Kalender – 27.12.2015

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

1. die Schonfrist, -, -en – okres ochronny

 

 

Unseren Erstklässlern haben wir einen Monat Schonfrist gewährt, in der sie keine schlechten Noten bekommen.

Naszym pierwszoklasistom przyznaliśmy miesiąc okresu ochronnego, w którym nie dostają złych ocen.


2. verdunkeln* – zaciemniać

* verdunkelte - hat verdunkelt

 

 

 

Dann ist eine Wolke aufgezogen und hat den ganzen Himmel verdunkelt.
Potem nadciągnęła chmura i zaciemniła całe niebo.

 


3. familiär – 1. związany z rodziną, familiarny 2. poufały

 

 

Eine Rückkehr in familiäre Gefilde würde dir bestimmt gut tun.
Powrót na rodzinne pielesze na pewno dobrze by ci zrobił.

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – erstes Jahr.


O autorach

Opublikowano: 27.12.2015