Czasowniki z dopełnieniem w dopełniaczu (Genitiv)

W języku niemieckim większość czasowników wymaga dopełnienia w bierniku (kogo? co?) lub/i dopełnienia w celowniku (komu? czemu?). Istnieje jednak mała grupa czasowników, która, zazwyczaj oprócz dopełnienia w bierniku, wymaga również dopełnienia w dopełniaczu (kogo? czego?). Czasowniki sprawiają trudności osobom uczącym się języka niemieckiego, ponieważ ich polskie odpowiedniki mają inną rekcję (tzn. wymagają dopełnienia w innych przypadkach).

 

Oto one:

  • etwas+ Genitiv an|klagen [klagte an – hat angeklagt] – oskarżać o coś
  • etwas+ Genitiv bedürfen [bedurfte – hat bedurft] – potrzebować, wymagać czegoś
  • etwas+ Gentiv beschuldigen [beschuldigte – hat beschuldigt] – obwiniać o coś
  • etwas+ Genitiv bezichtigen [bezichtigte – hat bezichtigt] – posądzać o coś
  • jemandes/etwas+ Genitiv gedenken [gedachte – hat gedacht] – wspominać kogoś/coś
  • etwas+ Genitiv überführen [überführte – hat überführt] – udowodnić coś
  • etwas+ Genitiv verdächtigen [verdächtigte – hat verdächtigt] – podejrzewać o coś

 

Przykłady

 
  1. Mein Nachbar wurde der Geldwäsche angeklagt. – Mój sąsiad został oskarżony o pranie brudnych pieniędzy.
  2. Im Mittelalter wurden manche Frauen der Hexerei bezichtigt und zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt. – W średniowieczu niektóre kobiety posądzano o czary i skazywano na śmierć na stosie.
  3. Bei der Tour de France wurde der spanische Radfahrer des Dopings überführt, obwohl er schwörte, dass er keine Dopingmittel eingenommen hätte. – Na Tour de France hiszpańskiemu kolarzowi udowodniono doping, mimo że zarzekał się, że jakoby nie zażywał środków dopingujących.

 

 

Ćwiczenia

 

Markiere die richtige Lösung!
Zaznacz poprawne rozwiązanie!

 

1. Mein Freund wurde ________________ verdächtigt, obwohl er nichts gestohlen hatte.

des Diebstahls

der Diebstahl

dem Diebstahl 

 

2. Um den Mann anklagen zu können, bedarf man ________________. [ein schlagkräftiger Beweis – niezbity dowód]

einen schlagkräftigen Beweis

eines schlagkräftigen Beweises

einer schlagkräftigen Beweis


3. Am Jahrestag des Kriegsendes gedachte man ________________.

die Kriegsopfer

der Kriegsopfer

den Kriegsopfern


4. Herr Krause wurde ________________ seines Hundes bezichtigt, obwohl er keiner Fliege etwas zuleide täte. [die Misshandlung – znęcanie się; zuleide tun – skrzywdzić]

die Misshandlung

den Misshandlung

der Misshandlung


5. Der Angeklagte wurde ________________ überführt, obwohl er behauptete, dass er unschuldig wäre.

des Verbrechens

der Verbrechen

dem Verbrechen


6. Frau Braun meint, ihr Mann sei fremdgegangen und bezichtigt ihn ________________. [fremdgehen – zdradzić; der Ehebruch, -brüche – cudzołóstwo]

dem Ehebruch

des Ehebruchs

den Ehebruch


7. Die Regeln sind eindeutig und bedürfen ________________.

keiner weiteren Erklärung

keine weitere Erklärung

kein weiter Erklärung


8. An Allerseelen gedenkt man ________________. [das Allerseelen – Zaduszki]

alle Verstorbene

aller Verstorbenen

alle Verstorbenen


9. Christian wird ________________ am Diebstahl angeklagt, weil er am Tatort gesehen worden ist. [die Beteiligung an +Dat. – współudział w; der Tatort – miejsce przestępstwa]

die Beteiligung

das Beteiligung

der Beteiligung


10. Der Bürgermeister wurde ________________  von Schmiergeld überführt, deshalb muss er von seinem Amt zurücktreten. [das Schmiergeld – łapówka; von seinem Amt zurücktreten – ustąpić z urzędu]

der Annahme

den Annahme

die Annahme

 

 

 

 


O autorach

Opublikowano: 06.02.2016
Artykuły w tej kategorii

Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej

Perfekt z "haben" czy "sein"

Tworzenie czasu Perfekt wymaga wyboru odpowiedniego czasownika posiłkowego: "haben" lub "sein". Użycie zależy od rodzaju czasownika i jego znaczenia. W tym artykule wyjaśniamy zasady stosowania "haben" i "sein" oraz podajemy przykłady, aby ułatwić naukę.

Czytaj więcej

Perfekt. Aufgabe 1.

Ćwiczenie pisemne polegające na uzupełnieniu brakujących czasowników w czasie Perfekt.

Czytaj więcej