Przemysł

Słownik zawiera ponad 250 kategorii tematycznych. Kliknij tutaj, aby poznać wszystkie pozostałe kategorie.

 

 

fabryka - Fabrik f
huta - Hütte f
komin - Schornstein m
kopalnia rudy - Erzbergwerk n
linia montażowa - Fließband n
maszyna parowa - Dampfmaschine f
nadprodukcja - Überproduktion f
norma - Norm f
obrabiać - bearbeiten
oczyszczać rudę - Erz läutern
półprodukt - Halbprodukt n
produkcja - Herstellung f
produkcja masowa - Massenproduktion f
przedsiębiorstwo - Unternehmen n
przemysł artystyczny - Kunstgewerbe n
przemysł bawełniany - Baumwollindustrie f
przemysł ceramiczny - keramische Industrie
przemysł chemiczny - chemische Industrie
przemysł ciężki - Schwerindustrie f
przemysł cukrowniczy - Zuckerindustrie f
przemysł drzewny - Holzindustrie f
przemysł energetyczny - energieerzeugende Industrie
przemysł górniczy - Bergbauindustrie f
przemysł hutniczy - Hüttenindustrie f
przemysł kapitałochłonny - kapitalintensive Industrie
przemysł krajowy - einheimische Industrie
przemysł lekki - Leichtindustrie f
przemysł materiałochłonny - materialintensive Industrie
przemysł naftowy - Petroleumindustrie f
przemysł przetwórczy - verarbeitende Industrie
przemysł spożywczy - Lebensmittelindustrie f
przemysł stoczniowy - Schiffsindustrie f
przemysł włókienniczy - Textilindustrie f
przemysł wojenny - Kriegsindustrie f
przemysł wydobywczy - extraktive Industrie
przemysł żelazny - Eisenindustrie f
przetwarzać - verarbeiten
spawać - schweißen
stocznia - Werft f
uprzemysłowienie - Industrialisierung f
wydajny - ergiebig
wyrób - Erzeugnis n
zakład przemysłowy - Industriebetrieb m

 


O autorach

Opublikowano: 06.02.2016

Bartosz Narożny
Redaktor naczelny


Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Goethe-Zertifikat B2 - Sprechen: Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Czytaj więcej

Goethe-Zertifikat B2: Egzamin ustny

Część ustna egzaminu Goethe-Zertifikat B2 składa się z dwóch części i trwa około 15 minut.

Czytaj więcej

Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej