Kausalsätze – Zdania okolicznikowe przyczyny

Zdania okolicznikowe przyczyny (niem. Kausalsätze) to takie zdania, które podają przyczynę czynności zawartej w zdaniu głównym. Odpowiadają one na pytania warum? (dlaczego?), weshalb? (dlaczego?) oraz aus welchem Grund? (z jakiego powodu). Zdania okolicznikowe przyczyny mogą wprowadzać spójniki, które wymagają różnego szyku wyrazowego w zdaniu, co może sprawić problemy uczącym się języka niemieckiego. Oto one:

 

  • denn (ponieważ) – po którym występuje szyk prosty, tzn. po spójniku stawiamy osobę, a następnie czasownik;
  • weil (ponieważ) – po którym występuje szyk końcowy, tzn. odmieniona forma czasownika znajduje się na końcu zdania;
  • da (ponieważ) – po którym również występuje szyk końcowy;
  • zumal (zwłaszcza że; ponieważ) – po którym także mamy szyk końcowy.

 

Zdanie okolicznikowe przyczyny, które jest zdaniem podrzędnym niekoniecznie musi następować po zdaniu głównym. Jeżeli chcemy zatem podkreślić przyczynę wykonania czynności zawartej w zdaniu głównym, możemy wówczas zacząć od zdania pobocznego. Wtedy najczęściej używa się spójnika da. Porównajmy:

 

Ich kann nicht ins Kino gehen, weil ich kein Geld habe.

Da ich kein Geld habe, kann ich nicht ins Kino gehen.

 

W języku niemieckim mamy również kilka przysłówków spójnikowych deshalb, deswegen, darum (dlatego), które nawiązują do zdania poprzedniego, w którym podana była przyczyna czynności zawartej w zdaniu z tymi przysłówkami. Po tych przysłówkach występuje szyk przestawny, tzn. czasownik stawiamy zaraz po tym słówku, a osobę dopiero za czasownikiem.

 

Przykłady:

 

 

  1. Der Ausflug ins Gebirge findet nicht statt, denn es ist schlechtes Wetter angekündigt. – Wycieczka w góry się nie odbędzie, ponieważ zapowiadają złą pogodę.
  2. Hans geht heute nicht zur Schule, weil er krank ist. – Hans nie idzie dzisiaj do szkoły, ponieważ jest chory.
  3. Eva ist bei der Prüfung durchgefallen, deshalb darf sie nicht mit ihren Freunden ans Meer fahren. – Eva oblała egzamin, dlatego nie może jechać z przyjaciółmi nad morze.

 

 

Ćwiczenia

 

Markiere die richtige Lösung!
Zaznacz poprawne rozwiązanie!

 

1. Inge isst keine Süßigkeiten, ________________ sie Diät hält.

denn

weil

deshalb

 

2. Ich gehe zur Post, ________________ ich muss ein Paket absenden. (absenden – nadać, wysłać)

deshalb

da

denn

 

3. Klaus ist beim Examen durchgefallen, ________________ er nichts gelernt hatte.

darum

denn

zumal

 

4. In meiner Firma herrschte ein schlechtes Arbeitsklima, ________________ habe ich gekündigt.

weil

denn

deshalb

 

5. Brigitte freut sich sehr, ________________ ihr Freund hat ihr Blumen geschenkt.

deswegen

weil

denn

 

6. ________________ es regnet, müssen die Kinder zu Hause spielen.

Da

Deshalb

Denn

 

7. Mein Bruder hat das Abitur nicht bestanden, ________________ muss er es im nächsten Jahr nachholen.

weil

deshalb

zumal

 

8. Ich kann nicht mit euch ins Kino gehen, ________________ ich meiner Mutter beim Aufräumen helfen muss.

denn

darum

weil

 

9. Johann fährt zum Flughafen, ________________ er muss seine Tante abholen.

darum

denn

weil

 

10. Ich habe gehört, dass das Buch von Herta Müller sehr interessant ist, ________________ möchte ich es lesen.

weil

zumal

deshalb

 

 


O autorach

Opublikowano: 11.02.2016
Artykuły w tej kategorii

Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej

Perfekt z "haben" czy "sein"

Tworzenie czasu Perfekt wymaga wyboru odpowiedniego czasownika posiłkowego: "haben" lub "sein". Użycie zależy od rodzaju czasownika i jego znaczenia. W tym artykule wyjaśniamy zasady stosowania "haben" i "sein" oraz podajemy przykłady, aby ułatwić naukę.

Czytaj więcej

Perfekt. Aufgabe 1.

Ćwiczenie pisemne polegające na uzupełnieniu brakujących czasowników w czasie Perfekt.

Czytaj więcej