Kausalsätze – Zdania okolicznikowe przyczyny

Zdania okolicznikowe przyczyny (niem. Kausalsätze) to takie zdania, które podają przyczynę czynności zawartej w zdaniu głównym. Odpowiadają one na pytania warum? (dlaczego?), weshalb? (dlaczego?) oraz aus welchem Grund? (z jakiego powodu). Zdania okolicznikowe przyczyny mogą wprowadzać spójniki, które wymagają różnego szyku wyrazowego w zdaniu, co może sprawić problemy uczącym się języka niemieckiego. Oto one:

 

  • denn (ponieważ) – po którym występuje szyk prosty, tzn. po spójniku stawiamy osobę, a następnie czasownik;
  • weil (ponieważ) – po którym występuje szyk końcowy, tzn. odmieniona forma czasownika znajduje się na końcu zdania;
  • da (ponieważ) – po którym również występuje szyk końcowy;
  • zumal (zwłaszcza że; ponieważ) – po którym także mamy szyk końcowy.

 

Zdanie okolicznikowe przyczyny, które jest zdaniem podrzędnym niekoniecznie musi następować po zdaniu głównym. Jeżeli chcemy zatem podkreślić przyczynę wykonania czynności zawartej w zdaniu głównym, możemy wówczas zacząć od zdania pobocznego. Wtedy najczęściej używa się spójnika da. Porównajmy:

 

Ich kann nicht ins Kino gehen, weil ich kein Geld habe.

Da ich kein Geld habe, kann ich nicht ins Kino gehen.

 

W języku niemieckim mamy również kilka przysłówków spójnikowych deshalb, deswegen, darum (dlatego), które nawiązują do zdania poprzedniego, w którym podana była przyczyna czynności zawartej w zdaniu z tymi przysłówkami. Po tych przysłówkach występuje szyk przestawny, tzn. czasownik stawiamy zaraz po tym słówku, a osobę dopiero za czasownikiem.

 

Przykłady:

 

 

  1. Der Ausflug ins Gebirge findet nicht statt, denn es ist schlechtes Wetter angekündigt. – Wycieczka w góry się nie odbędzie, ponieważ zapowiadają złą pogodę.
  2. Hans geht heute nicht zur Schule, weil er krank ist. – Hans nie idzie dzisiaj do szkoły, ponieważ jest chory.
  3. Eva ist bei der Prüfung durchgefallen, deshalb darf sie nicht mit ihren Freunden ans Meer fahren. – Eva oblała egzamin, dlatego nie może jechać z przyjaciółmi nad morze.

 

 

Ćwiczenia

 

Markiere die richtige Lösung!
Zaznacz poprawne rozwiązanie!

 

1. Inge isst keine Süßigkeiten, ________________ sie Diät hält.

denn

weil

deshalb

 

2. Ich gehe zur Post, ________________ ich muss ein Paket absenden. (absenden – nadać, wysłać)

deshalb

da

denn

 

3. Klaus ist beim Examen durchgefallen, ________________ er nichts gelernt hatte.

darum

denn

zumal

 

4. In meiner Firma herrschte ein schlechtes Arbeitsklima, ________________ habe ich gekündigt.

weil

denn

deshalb

 

5. Brigitte freut sich sehr, ________________ ihr Freund hat ihr Blumen geschenkt.

deswegen

weil

denn

 

6. ________________ es regnet, müssen die Kinder zu Hause spielen.

Da

Deshalb

Denn

 

7. Mein Bruder hat das Abitur nicht bestanden, ________________ muss er es im nächsten Jahr nachholen.

weil

deshalb

zumal

 

8. Ich kann nicht mit euch ins Kino gehen, ________________ ich meiner Mutter beim Aufräumen helfen muss.

denn

darum

weil

 

9. Johann fährt zum Flughafen, ________________ er muss seine Tante abholen.

darum

denn

weil

 

10. Ich habe gehört, dass das Buch von Herta Müller sehr interessant ist, ________________ möchte ich es lesen.

weil

zumal

deshalb

 

 


O autorach

Opublikowano: 11.02.2016
Artykuły w tej kategorii

Lexikalischer Kalender – 21.03.2018

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

Czytaj więcej

Butter bei die Fische

Auf dieser Seite werden Euch verschiedene deutsche Idiome vorgestellt. Natürlich wird auch ein Beispielsatz in deutscher und in polnischer Sprache nicht fehlen.

Czytaj więcej

Lexikalischer Kalender – 20.03.2018

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

Czytaj więcej