Lexikalischer Kalender – 13.02.2016

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

der Bilderbuchstart, -(e)s, -s – idealny/podręcznikowy start

Keiner hat geahnt, dass die Raumfähre „Challenger“, die am 28. Januar 1986 eigentlich einen Bilderbuchstart absolvierte, nach 73 Sekunden explodieren wird.

Nikt się nie spodziewał, że prom kosmiczny „Challenger”, który 28 stycznia 1986 roku miał właściwie idealny start, wybuchnie po 73 sekundach.

 

 

der Schmutzfink, -en/-s, -en – brudas, flejtuch, morus

DUDEN: jemand, der schmutzig ist, etwas schmutzig macht

Pfui, du Schmutzfink! Putz dir sofort die Ohren!

Fuj, ty brudasie! Natychmiast umyj sobie uszy!

 

 

die Gebühr, -, -en – opłata

DUDEN: für eine [öffentliche] Dienstleistung (an eine Behörde, ein Amt) zu bezahlender Betrag

So eine Sonderlizenz wird gegen eine Gebühr von 600 Euro vergeben.

Taka licencja specjalna wydawana jest za opłatą (w wysokości) 600 euro.

 

 

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – zweites Jahr. Wersja wzbogacona przez redakcję Germanin.pl o niemieckojęzyczne synonimy i objaśnienia haseł według słownika Duden Online-Wörterbuch.

 


O autorach

Opublikowano: 13.02.2016
Artykuły w tej kategorii

Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Goethe-Zertifikat B2 - Sprechen: Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Czytaj więcej

Goethe-Zertifikat B2: Egzamin ustny

Część ustna egzaminu Goethe-Zertifikat B2 składa się z dwóch części i trwa około 15 minut.

Czytaj więcej

Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej