Lexikalischer Kalender – 15.02.2016

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

(die) Wirtschaftssanktionen (Plural) – sankcje gospodarcze

DUDEN: wirtschaftliche Sanktion

Wenn ihr wieder irgendwelche Wirtschaftssanktionen gegen unser Land zu erheben plant, werden wir sofort unsere Kavitationstorpedos einsetzen und alle eure Flugzeugträger versenken, so dass nicht einmal eure verschwulten außerirdischen Freunde, mit denen ihr seit 1947 heimlich kooperiert, uns daran hindern können, weil wir über wirksame Kraftfelder gegen sie verfügen.

Jeżeli znowu planujecie nałożenie jakichś sankcji gospodarczych na nasz kraj, to natychmiast użyjemy naszych torped kawitacyjnych i zatopimy wasze wszystkie lotniskowce, tak że nawet wasi spedaleni pozaziemscy przyjaciele, z którymi potajemnie współpracujecie od 1947, nie będą mogli nam przeszkodzić, ponieważ dysponujemy skutecznymi polami siłowymi przed nimi.

 

 

die Entnahme, -, -n – pobranie (np. krwi, organów itp.)

DUDEN: das Entnehmen

Ihre Familie hat der “Entnahme von Spenderorganen” zugestimmt und sie somit zum Tode verurteilt.

Jej rodzina zgodziła się na „pobranie narządów do transplantacji” i skazała ją tym samym na śmierć.

 

 

jemanden in den Wahnsinn treiben (er treibt – trieb – hat getrieben) – doprowadzać kogoś do szaleństwa

Seine konformistische Haltung treibt mich wirklich in den Wahnsinn.

Jego konformistyczna postawa naprawdę doprowadza mnie do szaleństwa.

 

 

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – zweites Jahr. Wersja wzbogacona przez redakcję Germanin.pl o niemieckojęzyczne synonimy i objaśnienia haseł według słownika Duden Online-Wörterbuch.

 


O autorach

Opublikowano: 15.02.2016
Artykuły w tej kategorii

Funktionsverbgefüge – Wyrażenia rzeczownikowo-czasownikowe

W języku niemieckim istnieje spora ilość wyrażeń składających się z rzeczownika i czasownika (często również przyimka i rodzajnika). Takie wyrażenie rzeczownikowo-czasownikowe określamy nazwą "Funktionsverbgefüge".

Czytaj więcej

Deutsch Aktuell – magazyn dla fanów języka niemieckiego

Deutsch Aktuell – jedyne na polskim rynku czasopismo stworzone z myślą o osobach uczących się języka niemieckiego.

Czytaj więcej

Nauka języków to inwestycja. Zacznij w wakacje!

Chociaż sierpień to miesiąc, który kojarzy się na ogół z odpoczywaniem, a nie z pracą, to nie ma lepszego czasu w roku niż wakacje, by rozpocząć naukę języka obcego. Nauczyciele wskazują powody, dla których warto zacząć to robić właśnie w tym okresie.

Czytaj więcej