Lexikalischer Kalender – 16.02.2016

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

eine Nachricht überbringen (er überbringt – überbrachte – hat überbracht) – przekazać/doręczyć wiadomość

Derjenige, der uns diese freudige Nachricht überbracht hat, soll sofort mit Gold überschüttet werden.

Ten, kto przekazał nam tę radosną wiadomość, ma zostać natychmiast zostać obsypany złotem.

 

 

an|fassen (er fasst an – fasste an – hat angefasst) – 1. dotknąć, dotykać; 2. chwytać (= anpacken); 3. traktować; 4. być odczuwalnym (fizycznie, np. dotykiem)

DUDEN: mit der Hand berühren, ergreifen, mit den Fingern befühlen

99,9% der Feministinnen sind so hässlich, dass ich sie nicht einmal mit der Kneifzange anfassen würde.

99.9% feministek jest tak brzydkich, że nie dotknąłbym ich nawet kijem (dosł. obcęgami).

 

 

das Gebot, -(e)s, -e – 1. przykazanie (boże); 2. wymóg, nakaz, konieczność; 3. oferta (na licytacji)

DUDEN: Anforderung, Erfordernis, Notwendigkeit, Pflicht; (veraltet) Exigenz

Die Sicherheit unserer Fluggäste ist das oberste Gebot.

Bezpieczeństwo naszych pasażerów samolotu jest najwyższym nakazem.

 

 

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – zweites Jahr. Wersja wzbogacona przez redakcję Germanin.pl o niemieckojęzyczne synonimy i objaśnienia haseł według słownika Duden Online-Wörterbuch.

 


O autorach

Opublikowano: 16.02.2016
Artykuły w tej kategorii

Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Goethe-Zertifikat B2 - Sprechen: Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Czytaj więcej

Goethe-Zertifikat B2: Egzamin ustny

Część ustna egzaminu Goethe-Zertifikat B2 składa się z dwóch części i trwa około 15 minut.

Czytaj więcej

Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej