Lexikalischer Kalender – 18.02.2016

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

beurteilen (er beurteilt – beurteilte – hat beurteilt) – oceniać

DUDEN: über jemanden, etwas ein Urteil abgeben

Beurteile einen Menschen nie nach seinem Äußeren.

Nigdy nie oceniaj człowieka po jego wyglądzie (zewnętrznym).

 

 

unbeholfen – 1. nieporadny; 2. niezdarny

DUDEN: aus Mangel an körperlicher oder geistiger Gewandtheit ungeschickt und sich nicht recht zu helfen wissend

Die ferngesteuerten und jeden Monat mit neuen Silberlingen gespeisten selbsttätigen Maschinen namens „Beamte” reagieren meistens sehr unbeholfen auf untypische Vorkommnisse, die man ihnen noch nicht einprogrammiert hat.

Zdalnie sterowane i zasilane każdego miesiąca nowymi srebrnikami maszyny samoczynne o nazwie „urzędnicy” reagują przeważnie bardzo nieporadnie na nietypowe zdarzenia, których im jeszcze nie zaprogramowano.

 

 

der Staub, -s, (ohne Plural) – 1. kurz; 2. pył; 3. proch (przen.)

DUDEN: etwas, was aus feinsten Teilen (z. B. von Sand) besteht, in der Luft schwebt, sich als [dünne] Schicht auf die Oberfläche von etwas legt

„Erde zu Erde, Asche zu Asche und Staub zu Staub” heißt es in der evangelischen Bestattungsformel. Bei uns Katholiken klingt das sehr ähnlich, und zwar so: „Staub von der Erde bist du und zu Staub musst du wieder werden“.

„Ziemia do ziemi, popiół do popiołu i proch w proch” – tak brzmi ewangelicka formuła pogrzebowa. U nas katolików brzmi to bardzo podobnie, a mianowicie tak: „Prochem tej ziemi jesteś i w proch się obrócisz”.

 

 

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – zweites Jahr. Wersja wzbogacona przez redakcję Germanin.pl o niemieckojęzyczne synonimy i objaśnienia haseł według słownika Duden Online-Wörterbuch.

 


O autorach

Opublikowano: 18.02.2016
Artykuły w tej kategorii

Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Goethe-Zertifikat B2 - Sprechen: Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Czytaj więcej

Goethe-Zertifikat B2: Egzamin ustny

Część ustna egzaminu Goethe-Zertifikat B2 składa się z dwóch części i trwa około 15 minut.

Czytaj więcej

Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej