Lexikalischer Kalender – 22.02.2016

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

beschaulich – 1. spokojny; 2. kontemplacyjny

DUDEN: von behaglich betrachtender Art; in Wohlgefühl vermittelnder Weise geruhsamn

Sie wünschten sich immer ein Landleben in einem beschaulichen Dorf und eines Tages ist ihr Traum Wirklichkeit geworden.

Zawsze życzyli sobie życia poza miastem w (jakiejś) spokojnej wsi i pewnego dnia ich marzenie się ziściło.

 

 

umso mehr – tym bardziej

Umso mehr ist es schade, dass wir wegen der von den rücksichtslosen globalistischen Weltvernichtern brutal aufgezwungenen politischen Korrektheit die selbstverständlichsten und natürlichsten Sachen wie Familie, Freundschaft, echte Ehe, Ehre, Kirche bzw. Gemeinschaft oder Heimat und Vaterland nicht mehr bemerken wollen.

Tym bardziej szkoda, że z powodu poprawności politycznej, brutalnie narzuconej przez bezwzględnych globalistycznych niszczycieli świata, nie chcemy już zauważać rzeczy najbardziej oczywistych i naturalnych jak rodzina, przyjaźń, prawdziwe małżeństwo, honor, Kościół wzgl. wspólnota czy mała i duża ojczyzna.

 

 

jemandem in den Hintern/Arsch treten (er tritt – trat – hat getreten) – skopać komuś tyłek/dupę

DUDEN: jemanden antreiben; jemanden auf grobe Weise zu etwas veranlassen

Jungs, es ist das letzte Training vor dem Entscheidungsspiel, in dem wir dem Gegner in den Hintern treten werden.

Chłopcy, to ostatni trening przez meczem rozstrzygającym, w którym skopiemy przeciwnikowi tyłek.

 

 

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – zweites Jahr. Wersja wzbogacona przez redakcję Germanin.pl o niemieckojęzyczne synonimy i objaśnienia haseł według słownika Duden Online-Wörterbuch.

 


O autorach

Opublikowano: 22.02.2016