Lexikalischer Kalender – 24.02.2016

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

überstreichen (er überstreicht – überstrich – hat überstrichen) – 1. zakreślać, zamalować; 2. przemalować (np. pokój)

DUDEN: (auf der ganzen Oberfläche) bestreichen

Zweites Keplersches Gesetz: Ein von der Sonne zu einem Planeten gezogener Leitstrahl überstreicht in der gleichen Zeiten gleich große Flächen.

Drugie prawo Keplera: W równych odstępach czasu promień wodzący planety, poprowadzony od Słońca/słońca, zakreśla równe pola. [tłumaczenie niedosłowne]

 

 

die Versuchung, -, -en – pokusa, pokuszenie

DUDEN: (biblisch) das Versuchen; das Versuchtwerden

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen.

I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

 

hibbelig sein (er ist – war – ist gewesen) – wiercić się

DUDEN: hastig in den Bewegungen; unruhig, nervös; zappelig

Die Mutti sagte mir immer am Tisch: „Setz dich vernünftig und sei nicht so hibbelig!“

Mamusia mówiła mi zawsze przy stole: „Usiądź po ludzku i nie wierć się tak!”

 

 

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – zweites Jahr. Wersja wzbogacona przez redakcję Germanin.pl o niemieckojęzyczne synonimy i objaśnienia haseł według słownika Duden Online-Wörterbuch.

 


O autorach

Opublikowano: 24.02.2016
Artykuły w tej kategorii

Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Goethe-Zertifikat B2 - Sprechen: Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Czytaj więcej

Goethe-Zertifikat B2: Egzamin ustny

Część ustna egzaminu Goethe-Zertifikat B2 składa się z dwóch części i trwa około 15 minut.

Czytaj więcej

Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej