Lexikalischer Kalender – 25.02.2016

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

das Gemisch, -es, -e – 1. mieszanina; 2. mieszanka

DUDEN: aus zwei oder mehr verschiedenen Stoffen bestehende Mischung, deren Bestandteile meist sehr fein verteilt sind

Die Nitriersäure, mit deren Hilfe nicht nur Kunstdünger oder Lacke, sondern auch Sprengstoffe hergestellt werden können, ist ein Gemisch von konzentrierter Salpetersäure (HNO3) und konzentrierter Schwefelsäure (H2SO4).

Mieszanina nitrująca, przy pomocy której można wyprodukować nie tylko nawozy sztuczne czy lakiery, lecz także materiały wybuchowe, jest mieszaniną stężonego kwasu azotowego (HNO3) i stężonego kwasu siarkowego (H2SO4).

 

 

etwas in die Wege leiten (er leitet – leitete – hat geleitet) – 1. wszczynać, rozpoczynać; 2. zapoczątkować, zainicjować

Ich werde gleich alles in die Wege leiten, damit du möglichst schnell diese amtliche Genehmigung bekommst.

Zaraz uruchomię/zarządzę wszystko, żebyś możliwie jak najszybciej dostał to urzędowe pozwolenie/zezwolenie. [tłumaczenie niedosłowne]

 

 

die Fähigkeit zur Teilung der Aufmerksamkeit (neudeutsch: Multitasking) – podzielność uwagi

DUDEN: gleichzeitiges Verrichten mehrerer Tätigkeiten

Ihre Fähigkeit zur Teilung der Aufmerksamkeit ist bewundernswert, weil sie gleichzeitig kochen, rauchen, telefonieren, Teppiche saugen und auf Kinder aufpassen kann.

Jej podzielność uwagi jest godna podziwu, gdyż potrafi równocześnie gotować, palić, telefonować, odkurzać dywany i uważać na dzieci.

 

 

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – zweites Jahr. Wersja wzbogacona przez redakcję Germanin.pl o niemieckojęzyczne synonimy i objaśnienia haseł według słownika Duden Online-Wörterbuch.

 


O autorach

Opublikowano: 25.02.2016
Artykuły w tej kategorii

Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Goethe-Zertifikat B2 - Sprechen: Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Czytaj więcej

Goethe-Zertifikat B2: Egzamin ustny

Część ustna egzaminu Goethe-Zertifikat B2 składa się z dwóch części i trwa około 15 minut.

Czytaj więcej

Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej