Lexikalischer Kalender – 05.03.2016

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

die Ewigkeit, -, -en (Plural sehr selten) – 1. wieczność; 2. wieki (przen.), długi czas

DUDEN: das jenseits der Zeit Liegende; jenseitiges ewiges Reich

Sei gelobt Jesus Christus! In Ewigkeit. Amen.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!Na wieki wieków amen.

 

 

jemandem in Fleisch und Blut übergehen (geht über – ging über – ist übergegangen) – wejść/wchodzić komuś w krew

Als kleines Kind hat sie ständig am Daumen gelutscht, was ihr mit der Zeit dermaßen stark in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass sie es jetzt, als erwachsene Frau, auf dem Unterhaltungsgebiet und im Rahmen zwischengeschlechtlicher Kontakte in die Tat umzusetzen pflegt.

Jako małe dziecko ciągle ssała kciuka, co z czasem weszło jej w krew do tego stopnia, że teraz, jako dorosła kobieta, ma w zwyczaju realizować to w branży rozrywkowej oraz w ramach kontaktów między obiema płciami.

 

 

hellwach – 1. całkiem rozbudzony, nieśpiący, otrząśnięty ze snu, zupełnie wyspany; 2. inteligentny, bardzo bystry

DUDEN: a. ganz, völlig wach; b. sehr wach

Da sie noch sehr verschlafen und nicht ganz hellwach war, zog sie ihr T-Shirt auf links an.

Ponieważ była jeszcze bardzo zaspana i nie całkiem rozbudzona, to ubrała swoją koszulkę na lewą stronę.

 

 

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – zweites Jahr. Wersja wzbogacona przez redakcję Germanin.pl o niemieckojęzyczne synonimy i objaśnienia haseł według słownika Duden Online-Wörterbuch.

 


O autorach

Opublikowano: 05.03.2016
Artykuły w tej kategorii

Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Goethe-Zertifikat B2 - Sprechen: Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Czytaj więcej

Goethe-Zertifikat B2: Egzamin ustny

Część ustna egzaminu Goethe-Zertifikat B2 składa się z dwóch części i trwa około 15 minut.

Czytaj więcej

Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej