Lexikalischer Kalender – 06.03.2016

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

das Prisma, -s, Prismen – 1. graniastosłup; 2. pryzmat (np. do rozszczepiania światła)

DUDEN: Körper, der von zwei in zwei parallelen Ebenen liegenden kongruenten Vielecken (als Grundfläche und Deckfläche) und von Parallelogrammen (als Seitenflächen) begrenzt wird

Die meisten einigermaßen gut ausgebildeten Menschen kennen solche geometrischen Körper wie Kuben, Quader, Konen oder Kegelstümpfe, Zylinder, Pyramiden (darunter Tetraeder), Prismen oder Tori.

Większość w miarę dobrze wykształconych ludzi zna takie bryły geometryczne jak sześciany, prostopadłościany, stożki lub stożki ścięte, walce, ostrosłupy (w tym ostrosłupy foremne), graniastosłupy lub torusy.

 

 

sich herumsprechen als ... (es spricht sich herum – sprach sich herum – hat sich herumgesprochen) – roznieść się/roznosić się jako ..., zyskać opinię

DUDEN: von einem dem anderen erzählt werden und dadurch allgemein bekannt werden

In den ultrakapitalistischen Kreisen haben sich die neokolonialen und liberal verwalteten Bananenrepubliken im Herzen Europas als sehr gute Unternehmensstandorte herumgesprochen.

W kręgach ultrakapitalistycznych neokolonialne i administrowane w sposób liberalny republiki bananowe w sercu Europy zyskały opinię bardzo dobrych miejsc do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 

hoch aufschießen (schießt hoch auf – schoss hoch auf – ist hoch aufgeschossen) – bardzo wyrosnąć/urosnąć, wystrzelić w górę (w obu przypadkach w odniesieniu do ludzi, roślin itp.)

DUDEN: schnell in die Höhe wachsen

Sein ältester Sohn Hermann war inzwischen hoch aufgeschossen und fing an, sich immer mehr für junge Muschis aus der Nachbarschaft zu interessieren.

Jego najstarszy syn Hermann w międzyczasie bardzo wyrósł i zaczął się coraz bardziej interesować młodymi psioszkami ze sąsiedztwa.

 

 

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – zweites Jahr. Wersja wzbogacona przez redakcję Germanin.pl o niemieckojęzyczne synonimy i objaśnienia haseł według słownika Duden Online-Wörterbuch.

 


O autorach

Opublikowano: 06.03.2016
Artykuły w tej kategorii

Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Goethe-Zertifikat B2 - Sprechen: Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Czytaj więcej

Goethe-Zertifikat B2: Egzamin ustny

Część ustna egzaminu Goethe-Zertifikat B2 składa się z dwóch części i trwa około 15 minut.

Czytaj więcej

Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej