Lexikalischer Kalender – 12.03.2016

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

der Rotschopf, -(e)s, ...schöpfe – rudzielec (Synonym: der Rotkopf, -es, ...köpfe)

DUDEN: Rotkopf

Fangt den Rotschopf! Er ist der Verräter, der uns an die internationale Finanzoligarchie verkauft hat.

Łapać rudzielca! To on jest zdrajcą, który sprzedał nas międzynarodowej oligarchii/finansjerze.

 

 

verschlissen – zniszczony, zużyty, starty, wytarty

DUDEN: durch häufigen Gebrauch stark abgenutzt

Der Rücken des Großen Meyers-Konversationslexikons von 1908, das sie in ihrem Bücherschrank aufbewahrten, war etwas verschlissen, aber der Einband hat sich im Großen und Ganzen in einem sehr guten Zustand erhalten, weil man den goldenen Schriftzug noch problemlos lesen konnte.

Grzbiet wielkiego leksykonu konwersacyjnego Meyersa z roku 1908, przechowywanego przez nich w biblioteczce, był nieco zniszczony, ale oprawa zachowała się zasadniczo w bardzo dobrym stanie, gdyż można było jeszcze bez problemu odczytać złote litery.

 

 

der Hirte, -n, -n – pasterz

DUDEN: jemand, der eine Herde hütet

Der Herr ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele; er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. [Psalm 23, Luther]

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza. [Psalm 23, BT]

 

 

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – zweites Jahr. Wersja wzbogacona przez redakcję Germanin.pl o niemieckojęzyczne synonimy i objaśnienia haseł według słownika Duden Online-Wörterbuch.

 


O autorach

Opublikowano: 12.03.2016
Artykuły w tej kategorii

Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Goethe-Zertifikat B2 - Sprechen: Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Czytaj więcej

Goethe-Zertifikat B2: Egzamin ustny

Część ustna egzaminu Goethe-Zertifikat B2 składa się z dwóch części i trwa około 15 minut.

Czytaj więcej

Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej