Lexikalischer Kalender – 13.03.2016

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

in eine Straße einbiegen (er biegt ein – bog ein – ist eingebogen) – skręcić/skręcać w ulicę

DUDEN: die bisherige Richtung ändern und in eine Seitenstraße, einen Seitenweg o. Ä. hineingehen, -fahren

Plötzlich schaltete sie den rechten Blinker an und bog mit quietschenden Reifen in eine dunkle Querstraße ein, wo ein befreundeter Mossad-Agent schon auf sie wartete.

Nagle włączyła prawy kierunkowskaz i z piskiem opon skręciła w ciemną przecznicę, gdzie czekał już na nią zaprzyjaźniony agent Mosadu.

 

 

schließen von/aus ... {Dat.} auf ... {Akk.} (er schließt – schloss – hat geschlossen) – wyciągać/wyciągnąć wnioski z ... prowadzące do ...

Man soll nicht von sich auf andere schließen, weil nicht alle das wissen und können, was wir gelernt und an Lebenserfahrungen gesammelt haben. Dies funktioniert selbstverständlich auch umgekehrt.

Nie należy oceniać innych swoją miarą, gdyż nie wszyscy wiedzą i potrafią to, czego nauczyliśmy się i zebraliśmy jako bagaż doświadczeń życiowych. Działa to oczywiście również w drugą stronę.

 

 

übertakten (er übertaktet – übertaktete – hat übertaktet) – podkręcić (prędkość procesora)

In diesem stickigen Serverraum herrschte ein unerträglicher Lärm der dreihundert sehr leistungsfähigen Prozessorlüfter, weil alle Computer beträchtlich übertaktet werden mussten, um die benötigte enorme Rechenleistung auf einem konstanten Niveau aufrechtzuerhalten.

W tej dusznej serwerowni panował nieznośny hałas trzystu bardzo wydajnych wentylatorów chłodzących procesory, gdyż wszystkie komputery musiały zostać znacznie podkręcone, aby utrzymać na stałym poziomie wymaganą olbrzymią moc obliczeniową.

 

 

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – zweites Jahr. Wersja wzbogacona przez redakcję Germanin.pl o niemieckojęzyczne synonimy i objaśnienia haseł według słownika Duden Online-Wörterbuch.

 


O autorach

Opublikowano: 13.03.2016
Artykuły w tej kategorii

Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Goethe-Zertifikat B2 - Sprechen: Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Czytaj więcej

Goethe-Zertifikat B2: Egzamin ustny

Część ustna egzaminu Goethe-Zertifikat B2 składa się z dwóch części i trwa około 15 minut.

Czytaj więcej

Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej