Lexikalischer Kalender – 11.01.2018

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

insofern – o tyle

DUDEN: in dieser Hinsicht, was dies betrifft; insoweit

 

 

Das Gesetz ist insofern wichtig, als es kleinen Geschäften Chancen auf dem Markt gibt.
Ustawa jest o tyle ważna, że daje mały sklepom jakieś szanse na rynku.

 

 


O autorach

Opublikowano: 11.01.2018