Lexikalischer Kalender – 14.01.2018

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

großen Wert auf etwas (+Akk.) legen – przywiązywać do czegoś dużą wagę

DUDEN: etwas für sehr wichtig halten, einer Sache für sich selbst Bedeutung beimessen

 

 

Bei der Wahl des Autos legen viele Menschen großen Wert auf die Farbe.
Wybierając auto, wiele ludzi przykłada dużą wagę do koloru lakieru.

 

 


O autorach

Opublikowano: 13.01.2018