Lexikalischer Kalender – 19.01.2018

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

jdm einen Preis verleihen – przyznawać nagrodę

DUDEN: (zur Auszeichnung) überreichen

 

 

Perelman ist ein russischer Mathematiker, dem für die Lösung eines Problems ein Preis von einer Million Dollar verliehen wurde. Der hat aber abgelehnt, das Geld anzunehmen.
Perelman jest rosyjskim matematykiem, któremu przyznano nagrodę w wysokości miliona dolarów za rozwiązanie matematycznego problemu. On jednak odmówił przyjęcia pieniędzy.

 

 


O autorach

Opublikowano: 19.01.2018