Lexikalischer Kalender – 20.01.2018

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

die Konsequenzen ziehen – wyciągać konsekwencje

DUDEN: aus etwas Negativem lernen und daraus die Folgerungen ziehen, sich dementsprechend verhalten

 

 

Ziehe die Schlüsse oder ich ziehe die Konsequenzen!
Wyciągnij wnioski albo ja wyciągnę konsekwencje!

 

 


O autorach

Opublikowano: 20.01.2018