Lexikalischer Kalender – 28.01.2018

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

das Verdienst, -e – zasługa

DUDEN: Anerkennung verdienende Tat, Leistung

 

 

Das ist nur mein Verdienst, dass unser Team den Wettbewerb gewonnen hat. Niemand scheint es zu verstehen.
To wyłącznie moja zasługa, że wygraliśmy zawody. Nikt zdaje się tego nie rozumieć.

 

 


O autorach

Opublikowano: 28.01.2018