Lexikalischer Kalender – 04.01.2016

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

die Kathete, -, -n – przyprostokątna (w geometrii)

DUDEN: eine der beiden Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks, die die Schenkel des rechten Winkels bilden

Satz des Pythagoras: In einem rechtwinkligen Dreieck ist die Fläche des Quadrats über der Hypotenuse gleich der Fläche der Quadrate über den beiden Katheten.

Twierdzenie Pitagorasa: Suma kwadratów przyprostokątnych (trójkąta prostokątnego) równa się powierzchni kwadratu utworzonego na przeciwprostokątnej.

 

 

still|legen (er legt still – legte still – hat stillgelegt) – zamykać, likwidować, wygaszać (np. kopalnię, zakład przemysłowy itp.)

DUDEN: außer Betrieb setzen; den Betrieb von etwas einstellen

In diesem Landkreis gibt es ein stillgelegtes AKW, in dem ab und zu noch Führungen für Touristen organisiert werden.

W tym powiecie jest/znajduje się zamknięta elektrownia atomowa, w której od czasu do czasu organizowane są jeszcze wycieczki dla turystów.

 

 

beisteuern (er steuert bei – steuerte bei – hat beigesteuert) – 1. wnieść coś (np. do dyskusji); 2. dołożyć, dorzucić się (rzeczowo, materialnie lub finansowo)

DUDEN: (zu einer Sache) beitragen, dazugeben; einen finanziellen, künstlerischen o. ä. Beitrag leisten

Als wir letzte Woche ein Geburtstagsgeschenk für Henning kauften, half uns sein Vater, indem er 50 Euro beisteuerte.

Kiedy w zeszłym tygodniu kupowaliśmy prezent dla Henninga, to jego ojciec pomógł nam dorzucając 50 euro.

 

 

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – zweites Jahr. Wersja wzbogacona przez redakcję Germanin.pl o niemieckojęzyczne synonimy i objaśnienia haseł według słownika Duden Online-Wörterbuch.

 


O autorach

Opublikowano: 04.01.2016
Artykuły w tej kategorii

Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Goethe-Zertifikat B2 - Sprechen: Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Czytaj więcej

Goethe-Zertifikat B2: Egzamin ustny

Część ustna egzaminu Goethe-Zertifikat B2 składa się z dwóch części i trwa około 15 minut.

Czytaj więcej

Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej