Lexikalischer Kalender – 04.02.2018

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

sich mit dem Schicksal ab|finden – pogodzić się z losem

DUDEN: sich mit jemandem, etwas zufriedengeben; sich in etwas fügen

 

 

Anfangs war die Schildkröte böse, dass sie nicht imstande war, einen Wettlauf gegen Achilles zu gewinnen. Mit der Zeit fand sie sich jedoch mit dem Schicksal ab.
Początkowo żółw był zły, że nie był w stanie wygrać wyścigu z Achillesem. Jednak z czasem pogodził się z losem.

 

 


O autorach

Opublikowano: 04.02.2018