Lexikalischer Kalender – 05.02.2018

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

eine Diplomarbeit ab|legen – obronić pracę dyplomową

DUDEN: vollziehen, leisten, machen

 

 

Meine Mutter ist endlich stolz auf mich. Nach zehn Jahren habe ich meine Diplomarbeit abgelegt.
Moja mama jest ze mnie wreszcie dumna. Po dziesiąciu latach obroniłem pracę dyplomową.

 

 


O autorach

Opublikowano: 04.02.2018