Lexikalischer Kalender – 05.01.2016

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

ein|bestellen (er bestellt ein – bestellte ein – hat einbestellt) – wezwać, zawezwać (np. dyplomatę do stawienia się/złożenia wyjaśnień)

DUDEN: jemanden [amtlich] an einen bestimmten Ort bestellen

Nach den Straßenprügeleien vor der Synagoge in Stockholm hat das israelische Außenministerium den schwedischen Botschafter einbestellt.

Po burdach ulicznych przed synagogą w Sztokholmie izraelskie ministerstwo spraw zagranicznych wezwało szwedzkiego ambasadora (do złożenia wyjaśnień).

 

 

Kaffee auf|setzen (er setzt Kaffee auf – setzte Kaffee auf – hat Kaffee aufgesetzt) – nastawić (na) kawę (wzgl. wodę na kawę)

DUDEN: (ein Gefäß mit etwas zum Kochen) auf den Herd stellen

Gleich nach der Heimkehr hat er seine Dienstmagd erstens Kaffee aufsetzen und zweitens ohne BH rumlaufen lassen.

Zaraz po powrocie do domu kazał swojej dziewce służebnej po pierwsze nastawić (na) kawę, a po drugie chodzić (jej po domu) bez biustonosza.

 

 

sich ein|regnen (es regnet sich ein – regnete sich ein – hat sich eingeregnet) – rozpadać się (na dobre) [o deszczu]

DUDEN: zu einem Dauerregen ausarten; nicht aufhören zu regnen

Vergiss heute das Bergsteigen, weil es sich ordentlich eingeregnet hat.

Zapomnij dziś o wspinaczce, bo się porządnie rozpadało.

 

 

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – zweites Jahr. Wersja wzbogacona przez redakcję Germanin.pl o niemieckojęzyczne synonimy i objaśnienia haseł według słownika Duden Online-Wörterbuch.

 


O autorach

Opublikowano: 04.01.2016
Artykuły w tej kategorii

Funktionsverbgefüge – Wyrażenia rzeczownikowo-czasownikowe

W języku niemieckim istnieje spora ilość wyrażeń składających się z rzeczownika i czasownika (często również przyimka i rodzajnika). Takie wyrażenie rzeczownikowo-czasownikowe określamy nazwą "Funktionsverbgefüge".

Czytaj więcej

Deutsch Aktuell – magazyn dla fanów języka niemieckiego

Deutsch Aktuell – jedyne na polskim rynku czasopismo stworzone z myślą o osobach uczących się języka niemieckiego.

Czytaj więcej

Nauka języków to inwestycja. Zacznij w wakacje!

Chociaż sierpień to miesiąc, który kojarzy się na ogół z odpoczywaniem, a nie z pracą, to nie ma lepszego czasu w roku niż wakacje, by rozpocząć naukę języka obcego. Nauczyciele wskazują powody, dla których warto zacząć to robić właśnie w tym okresie.

Czytaj więcej