Lexikalischer Kalender – 13.02.2018

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

an seine Grenzen stoßen – dojść do własnych granic

DUDEN: sein (persönliches) Limit erreichen

 

 

Ich habe den Plan gehabt, im Marathon einen Rekord zu brechen. Während des Laufs fühlte ich aber, dass ich an meine Grenzen stieß.
Miałem plan, żeby pobić rekord maratonu. W czasie biegu poczułem jednak, że doszedłem do własnych granic.

 

 


O autorach

Opublikowano: 13.02.2018