Lexikalischer Kalender – 15.02.2018

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

sich für jemanden ein|setzen – wstawiać się za kimś

DUDEN: sich um jemanden, etwas persönlich bemühen; sich für jemanden, etwas verwenden; Fürsprache einlegen

 

 

Zwischen Suzanne und ihrem Chef ist ein Konflikt entstanden. Glücklicherweise hat sich ihre Kollegin für sie eingesetzt.
Między Suzanne i jej szefem zrodził się pewien konflikt. Na szęście jej koleżanka wstawiła się za nią.

 

 


O autorach

Opublikowano: 15.02.2018