Lexikalischer Kalender – 17.02.2018

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

ehrenamtlich – społecznie, jako wolontariusz

DUDEN: eine Tätigkeit als Ehrenamt ausübend; freiwillig, für einen Gotteslohn, ohne Bezahlung/Entgelt, um Gotteslohn, umsonst, unentgeltlich

 

 

Meine Schwester bemüht sich ehrenamtlich um obdachlose Tiere.
Moja siostra opiekuje się jako wolontariusz bezdomnymi zwierzętami.

 

 


O autorach

Opublikowano: 17.02.2018