Lexikalischer Kalender – 18.02.2018

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

im Gegensatz zu jemandem – w przeciwieństwie do kogoś

DUDEN: im Unterschied zu

 

 

Im Gegensatz zu dir sehe ich außer den Vorteilen auch die Nachteile deiner Lösung.
W przeciwieństwie do ciebie widzę oprócz zalet także wady twojego rozwiązania.

 

 


O autorach

Opublikowano: 18.02.2018