Lexikalischer Kalender – 19.02.2018

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

genügen – wystarczyć

DUDEN: einer Forderung o. Ä. entsprechen; etwas in befriedigender Weise erfüllen

 

 

Ich habe für die Prüfung nicht viel gelernt, aber es hat genügt!
Nie uczyłem się do egzaminu za wiele, ale wystarczyło!

 

 


O autorach

Opublikowano: 18.02.2018