Lexikalischer Kalender – 05.03.2018

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

zum Schluss kommen, dass… – dochodzić do wniosku, że…

DUDEN: schließen, schlussfolgern

 

 

Unsere Bekannten sind aufs Land gezogen, weil sie zum Schluss gekommen sind, dass das Leben in der Stadt zu stressig ist.
Nasi znajomi wyprowadzili się na wieś, ponieważ doszli do wniosku, że życie w mieście jest nazbyt stresujące.

 

 


O autorach

Opublikowano: 05.03.2018