Lexikalischer Kalender – 17.03.2018

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

die Fläche – powierzchnia

DUDEN: nach Länge und Breite flach ausgedehnter Bereich; ebenes Gebiet

 

 

Alaska ist der größte Bundesstaat der USA. Seine Fläche ist mehr als viermal so groß wie Deutschland.
Alaska jest największym stanem USA. Jej powierzchnia jest ponad cztery razy większa niż Niemiec.

 

 


O autorach

Opublikowano: 17.03.2018