Lexikalischer Kalender – 19.03.2018

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

an jemanden große Anforderungen stellen – stawiać komuś duże wymagania

DUDEN: Anspruch, Forderung an jemandes Leistung o. Ä.

 

 

Der neue Leiter, der an mich große Anforderungen stellt, gefällt mir viel weniger.
Nowy kierownik, który ma wobec mnie duże wymagania, podoba mi się znacznie mniej.

 

 


O autorach

Opublikowano: 19.03.2018